VÄRLDSNJURDAGEN 10 MARS

Urinprov i skolhälsovården är mycket ovanligt. Det visar en undersökning som Njurförbundet har gjort bland ungdomar, som fick svara på frågan om de under sin skoltid lämnat urinprov. Lika sällsynt var det att blodtrycket kontrollerades. Enkla hälsotester som dessa kan utföras på skolsköterskemottagningar och tidigt ge indikationer på om en elev har en njursjukdom, diabetes eller en infektion i urinvägarna. Tidig upptäckt kan vara avgörande för behandlingsmöjligheterna.

På Världsnjurdagen den 10 mars uppmärksammas situationen för njursjuka barn runt om i världen. Njurförbundet driver sedan en tid frågan för att regelbundna urinprov och blodtryckskontroller införs i skolhälsovården. Som det ser ut idag riskerar man att missa barn och ungdomar med högt blodtryck, nedsatt njurfunktion och till och med grav njursvikt.

  • -Mot bakgrund av att en av tio svenskar har nedsatt njurfunktion och att tidig upptäckt av njursjukdom ofta ger goda möjligheter att bromsa sjukdomsförloppet, tycker jag detta är anmärkningsvärt, säger Bengt Rippe, professor i Njurmedicin vid Lunds universitet.
  • -Urinprov och blodtryckskontroller i skolhälsovården vore en billig insats med potentiellt stora hälsovinster, varför vi länge har krävt att det ska vara obligatoriskt vid de regelbundna hälsokontrollerna i grundskolan och i gymnasiet, säger Håkan Hedman, ordförande i Njurförbundet.

Under Världsnjurdagen sker arrangemang med fokus på njursjukdomar runt om i landet, bland annat på sjukhus och i Njurförbundets regionföreningar.

Världsnjurdagen, World Kidney Day, är en global kampanj som äger rum årligen sedan 2006 för att öka kunskapen om våra njurar och deras funktioner.

Mer information och kontaktuppgifter till Njurförbundets regionföreningar finns på Njurförbundets hemsida www.njurforbundet.se. Kontakta även förbundsordförande Håkan Hedman, tel. 070-718 16 70.Njurförbundet är en ideell organisation bildad 1969 med övergripande uppgift att bevaka njursjukas intressen i samhället.


Kontakt


Håkan Hedman

Förbundsordförande

hakan.hedman@njurforbundet.se

070-718 16 70

Sara Norman

Verksamhetschef

sara.norman@njurforbundet.se

Växel: 08-546 40 500

Direkt: 08-546 40 501

070-33 66 401