Anders Ivarsson Westerberg, docent i företagsekonomi och lektor vid Förvaltningsakademin vid Södertörns högskola.

I en ny rapport från förvaltningsakademin på Södertörns högskola konstateras att skolinspektionens tillsyn kan styra skolor i fel riktning - mot läroplanen, att den vilar på en vetenskaplig grund som består av motstridiga forskningsresultat och tar mycket tid och kraft från verksamheten i skolan utan att förbättra densamma.

Sedan 2015 driver Anders Ivarsson Westerberg och Jenny Svensson vid Förvaltningsakademin på Södertörns högskola forskningsprojekt om granskning av skolor. I en delstudie studeras skolinspektion, dess förutsättningar, utförande och resultat. De slutsatser som nu presenteras är dyster läsning.

– I studien kan vi se att skolinspektionen reducerar en komplex skolpraktik till mer eller mindre mätbara indikatorer för att göra den möjlig att granska. Detta kan till och med gå emot vad läroplanen faktiskt säger, menar Anders Ivarsson Westerberg, docent i företagsekonomi och lektor vid Förvaltningsakademin vid Södertörns högskola.

– Dessutom kan vi se att den vetenskapliga grund skolinspektion vilar på är i flera led tolkningar och sammanfattningar av delvis helt motstridiga forskningsresultat.

Förvaltningsakademin har studerat skolinspektionens regelbundna tillsyn i en kommun och följt några skolor som fått besök av skolinspektionen, genom intervjuer med rektorer, kommunföreträdare och skolinspektörer. Rapporten framhåller även att skolinspektionerna tar mycket tid och kraft från verksamheten.

– I den form som skolinspektioner görs idag är det svårt att se att de utvecklar skolorna, menar Anders Ivarsson Westerberg. Istället borde skolinspektionerna vridas mer mot skolutveckling och främjande granskning.

Rapporten finns att läsa i sin helhet här:

http://bibl.sh.se/skriftserier/hogskolans_skriftserier/Pa_vetenskaplig_grund/diva2_971855.aspx

Förvaltningsakademin är en mångvetenskaplig centrumbildning vid Södertörns högskola som bedriver uppdragsutbildning och forskar om statsförvaltning samt verkar för kvalificerade möten mellan forskning och praktik.Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.


Kontakt


Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

072-236 05 43

Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453

Emma Williams

Forskningskommunikatör

emma.williams@sh.se

0722088876