Statskontorets analys visar att Skolinspektionen är en välfungerande och överlag effektiv myndighet. Samtidigt finns det motstridiga förväntningar om vad Skolinspektionen ska göra.

Statskontorets analys visar att det finns flera parallella, delvis motstridiga förväntningar om vad Skolinspektionen ska göra. Det finns en kritik mot att Skolinspektionens fokus på regelefterlevnad är snäv, att dokumentationskraven är betungande och att skolorna och huvudmännen i stället borde få mer stöd till utveckling.

Samtidigt finns förväntningar om att Skolinspektionen bör kontrollera att skolor och huvudmän lever upp till skollagen och andra regleringar, samtidigt som man säkerställer att offentliga medel används rätt.

Statskontoret anser därför att regeringen behöver ge Skolinspektionen tydligare styrsignaler om hur myndigheten ska prioritera inom sin inspektionsverksamhet framöver.

- Skolinspektionen är en välfungerande myndighet som fullgör det uppdrag de har, säger Statskontorets generaldirektör Ingvar Mattson. Samtidigt ser vi att myndigheten står vid ett vägval. Regeringen kan stödja myndigheten genom att förtydliga sina förväntningar på inspektionens framtida roll.

Läs rapporten Myndighetsanalys av Statens skolinspektion

Kontakt:
Pia Brundin, utredare Statskontoret, tel 08-454 46 88, e-post: pia.brundin@statskontoret.seVi är experter på ledning, styrning och organisering samt bidrar till att effektivisera och utveckla statliga verksamheter genom analys och utvärdering. Statskontoret gör utredningar inom alla sektorer på uppdrag av regeringen.


Kontakt


Malin Ruthström

Kommunikationsstrateg

malin.ruthstrom@statskontoret.se

08 454 46 26