Under hösten 2018 har Skolinspektionen genomfört regelbunden kvalitetsgranskning på fem av nio grundskolor i Timrå. Nu har samtliga beslut på enhetsnivå kommit – på flera områden får Timråskolorna högsta betyg.

Inom den regelbundna kvalitetsgranskningen på skolenhetsnivå bedömer Skolinspektionen skolans arbetssätt inom fyra områden

  • rektors ledarskap
  • undervisning
  • trygghet och studiero
  • bedömning och betygssättning

På varje område bedöms om skolan uppfyller framtagna kvalitetskriterier i hög utsträckning, i flera delar eller i låg utsträckning. Skolinspektionens beslut visar att de fem kvalitetsgranskade skolorna i Timrå uppfyller kriterierna i hög utsträckning och i flera delar. Ingen skola får lågt betyg.

De grundskolor som kvalitetsgranskats är Arenaskolan, Bergeforsens skola, Böle skola, Fagerviks skola och Ljustorps skola.

På de områden där Skolinspektionen angett att Timrås skolor uppfyller kriterierna i flera delar får enheterna utvecklingsområden i syfte att höja kvaliteten ytterligare.

Om kvalitetsgranskning och tillsyn

Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet för att se att den följer de lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten. Tillsynen sker vart tredje år. Under hösten 2018 har Skolinspektionen genomfört regelbunden tillsyn på huvudmannanivå och regelbunden kvalitetsgranskning på enhetsnivå.

Skolinspektionens beslut på huvudmannanivå kom tidigare i år. Det visade att Timrå kommun uppfyller Skolinspektionens krav på styrning och utveckling av förskoleklass, grundskola och gymnasieskola på huvudmannanivå.

Besluten på skolenhetsnivå finns att läsa på: https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/.

Mer information
Erik Sidebo, biträdande förvaltningschef
Barn- och utbildningsförvaltningen, Timrå kommun
Tfn: 070-675 90 69Timrå ligger vid kusten mitt i Sverige, mellan två städer med ett perfekt samspel av hav, skog, berg och vildmark. Här finns landsbygd, industrier och ett växande näringsliv. Här finns plats för upplevelser, äventyr eller bara lugn och ro med ett bekvämt avstånd till shopping och nöjen.


Kontakt