Matz Nilsson uppmanar regeringen att lyssna på landets skolledare och söka majoritet för helheten i Skolkommissionens förslag.

- Skolkommissionens nationella strategi och förslagen för framtidens skola måste genomföras som en helhet. Jag är besviken över att regeringen inte söker bredare politiskt stöd för en sammanhållen reform. Att endast plocka ut enstaka delar ur förslaget utan sammanhang kommer inte att ge svensk skola den stadga den behöver.

Matz Nilsson, förbundsordförande i Sveriges Skolledarförbund, kommenterar förbundets remissvar på Skolkommissionens förslag Samling för skolan som skickats in till Regeringskansliet.

Sveriges Skolledarförbund anser att förslagen har goda möjligheter att förbättra förutsättningarna för hög kvalitet i utbildningen och är positivt till Skolkommissionens slutsatser.

- Tack vare den goda förankringen finns det nu en unik chans att skapa en mer stabil grundstruktur för svensk grundskola, säger Matz Nilsson. Nu är det upp till regeringen och oppositionspartierna att visa var de står.

- Skolan behöver samling, inte fortsatt splittring, säger Matz Nilsson.

Läs Sveriges Skolledarförbunds remissvar här:

http://www.skolledarna.se/Om-forbundet/Nyheter-press/Nyhetsarkiv/2017/bra-forslag-fran-skolkommissionen/Sveriges Skolledarförbund är ett fack- och yrkesförbund som är anslutet till Saco. Bland förbundets drygt 7 400 medlemmar arbetar de flesta inom det kommunala skolväsendet som biträdande rektorer, rektorer eller förvaltningschefer, men också inom myndigheter och i privat verksamhet. Gemensamt är att de är chefer, verksamma inom utbildningsområdet. En förutsättning för en konkurrenskraftig skola är att det finns en bra ledare som har en övergripande helhetssyn över skolans verksamhet. I skolan är rektor den ledaren.


Kontakt


Kerstin Weyler

Chefredaktör

kerstin.weyler@skolledarna.se

08-56706200

08-56706201

0709-676201

Matz Nilsson

Förbundsordförande

matz.nilsson@skolledarna.se

08-56706200

08-56706203

070-332 53 99

Lena Linnerborg

Utbildningspolitisk chef

lena.linnerborg@skolledarna.se

08-56706200

08-56706209

0706-176209

Eva Ahlberg

Förbundssekreterare

eva.ahlberg@skolledarna.se

08-56706200

08-56706208

0709-676208

Monika Elowson

Chefsförhandlare/rådgivare

monika.elowson@skolledarna.se

08-56706200

08-56706206

0709-676206

Maria Andrén Bergström

Förbundsdirektör

maria.bergstrom@skolledarna.se

08-56706200

08-56706207

0706-746207