De tre slutkandidaterna till Stora Skolledarpriset 2020 är utsedda. Priset på 100 000 kronor delas ut på Nordiska Skolledarkongressen i Göteborg senare i vår.

​Helena Öhman, Töre i Kalix kommun, Jonas Frankel, Vellinge, och Semira Vikström, Huddinge, är de tre slutkandidaterna till Stora Skolledarpriset på 100 000 kronor. Priset, som delas ut den 17 mars på Nordiska Skolledarkongressen i Göteborg för tredje gången, är Sveriges största pris för skolledare.

- Det har varit ett roligt arbete, men också svårt att välja ut de tre kandidaterna bland så många bra nominerade, säger Per-Arne Andersson, Sveriges Kommuner och regioner, som var ordförande i juryn.

Här är motiveringarna i korthet:

Helena Öhman, Töreskolan, Kalix kommun.

”Helena Öhman har vänt en skolas långa negativa resultat- och trivseltrend genom ett uthålligt och strukturerat förbättringsarbete kombinerat med en intensiv dialog med medarbetare, elever och vårdnadshavare”.

Semira Vikström, Visättraskolan, Huddinge kommun.

”Semira Vikström har genom ett närmast outtröttligt engagemang och systematiskt angreppsätt visat att det går att bygga starka och robusta verksamheter i områden med socioekonomiska utmaningar.”

Jonas Frankel, Sundsgymnasiet, Vellinge kommun.

”Jonas Frankel organiserar sin skola med teamkänsla, integration och en starkt gemensam förståelse av skolans uppdrag och mål, där förbättringsarbete är en självklar och integrerad del av verksamheten.”

I juryn för Stora Skolledarpriset ingår Per-Arne Andersson, Sveriges Kommuner och regioner, ordförande för juryn, Ebba Kock, Sveriges Elevkårer, Jennie Gustafsson, Svea, Åsa Fahlén Lärarnas Riksförbund, Ulla Hamilton, Friskolornas Riksförbund, Sigrid Ekblad, Studentlitteratur samt Matz Nilsson, Sveriges Skolledarförbund.

Mer info om priset: Förbundsordförande Matz Nilsson 070-332 53 99

Mer info om pristagarna: Lena Linnerborg, 070-617 62 09

 

 Sveriges Skolledarförbund är ett fack- och yrkesförbund som är anslutet till Saco. Bland förbundets drygt 7 400 medlemmar arbetar de flesta inom det kommunala skolväsendet som biträdande rektorer, rektorer eller förvaltningschefer, men också inom myndigheter och i privat verksamhet. Gemensamt är att de är chefer, verksamma inom utbildningsområdet. En förutsättning för en konkurrenskraftig skola är att det finns en bra ledare som har en övergripande helhetssyn över skolans verksamhet. I skolan är rektor den ledaren.


Kontakt


Matz Nilsson

Förbundsordförande

matz.nilsson@skolledarna.se

08-56706200

08-56706203

070-332 53 99

Lena Linnerborg

Utredare

lena.linnerborg@skolledarna.se

08-56706200

08-56706209

0706-176209

Eva Ahlberg

Informatör

eva.ahlberg@skolledarna.se

08-56706200

08-56706208

0709-676208

Monika Elowson

Chefsförhandlare/rådgivare

monika.elowson@skolledarna.se

08-56706200

08-56706206

0709-676206

Maria Andrén Bergström

Förbundsdirektör

maria.bergstrom@skolledarna.se

08-56706200

08-56706207

0706-746207