Lönerna för Sveriges skolledare måste höjas rejält. När skolledarna inte omfattas av de statliga lönesatsningarna tar skolledarna frågan i egna händer och höjer sina rekommenderade ingångslöner. - Jag är allvarligt bekymrad för att regeringen och landets huvudmän inte ser den rekryteringskris som väntar runt hörnet när det gäller skolledare, säger förbundsordförande Matz Nilsson.

Lönerna för Sveriges skolledare måste höjas rejält. När skolledarna inte omfattas av de statliga lönesatsningarna tar skolledarna frågan i egna händer.

- Vi kommer att höja våra rekommenderade ingångslöner för skolledarna ordentligt, säger förbundsordförande Matz Nilsson. Vi riskerar en brist på skolledare om inte våra medlemmars löner höjs rejält, säger Matz Nilsson.

I höst kommer många av landets lärare att få högre löner som en följd av regeringens lärarlönelyft. När det presenterades förklarade utbildningsminister Gustav Fridolin att även skolledare kunde få ta del av satsningen. Nu visar en enkät som Sveriges Skolledarförbund att så inte blir fallet. Knappast några skolledare i Sverige får ta del av pengarna.

- Jag är inte överraskad av resultatet. Det blev tyvärr som jag förväntade mig, säger Matz Nilsson.

Nu höjer Sverige Skolledarförbund sina rekommenderade ingångslöner. Med hjälp av förbundets lönestatistik och en analys av marknadsläget, inte minst mot bakgrund av de ökade lärarlönerna, anser förbundet att en rektor i Storstockholm bör utgå från en lön på 57 000 kronor i månaden vid en ny tjänst. Lönerekommendationen för rektorer i övriga landet ligger några tusen lägre.

- Jag är allvarligt bekymrad för att regeringen och landets huvudmän inte ser den rekryteringskris som väntar runt hörnet när det gäller skolledare.

Vi är glada för att man nu satsar på lärarna, men det får inte få till följd att landet får svårt att rekrytera skolledare. Vi vet att förskolechefer och rektorer är avgörande för resultatet i förskola och skola, säger Matz Nilsson.

- Vi kommer noga att följa utvecklingen för våra medlemmars löner. Vi har uppvaktat regeringen i den här frågan tidigare. Jag är inte främmande för att vi måste göra det igen.

Ytterligare kommentarer: Matz Nilsson, 0703-32 53 99.

Mer information om Sveriges Skolledarförbunds ingångslöner: Monika Elowson, 0709-67 62 06.Sveriges Skolledarförbund är ett fack- och yrkesförbund som är anslutet till Saco. Bland förbundets drygt 7 400 medlemmar arbetar de flesta inom det kommunala skolväsendet som biträdande rektorer, rektorer eller förvaltningschefer, men också inom myndigheter och i privat verksamhet. Gemensamt är att de är chefer, verksamma inom utbildningsområdet. En förutsättning för en konkurrenskraftig skola är att det finns en bra ledare som har en övergripande helhetssyn över skolans verksamhet. I skolan är rektor den ledaren.


Kontakt


Kerstin Weyler

Chefredaktör

kerstin.weyler@skolledarna.se

08-56706200

08-56706201

0709-676201

Matz Nilsson

Förbundsordförande

matz.nilsson@skolledarna.se

08-56706200

08-56706203

070-332 53 99

Lena Linnerborg

Utbildningspolitisk chef

lena.linnerborg@skolledarna.se

08-56706200

08-56706209

0706-176209

Eva Ahlberg

Förbundssekreterare

eva.ahlberg@skolledarna.se

08-56706200

08-56706208

0709-676208

Monika Elowson

Chefsförhandlare/rådgivare

monika.elowson@skolledarna.se

08-56706200

08-56706206

0709-676206

Maria Andrén Bergström

Förbundsdirektör

maria.bergstrom@skolledarna.se

08-56706200

08-56706207

0706-746207