Miljöpartiet presenterar ett budgetförslag för Stockholms stad 2012 som ger utrymme för en bättre löneutveckling för lärarna och en mer meningsfull skola för våra elever.

- Eftersom alliansen inte kompenserar för pris- och löneökningar innehåller riskerar deras budget att ge kraftiga nedskärningar i skolan. Vi satsar 60 miljoner mer än majoriteten i vårt budgetförslag. Det är att ta ansvar för skolan, säger Per Olsson, Miljöpartiets gruppledare i Utbildningsnämnden.

I Miljöpartiets budgetförslag ligger fokus på att skolorna ska vara anpassade efter varje elevs förutsättningar, behov, intressen och erfarenheter. Därför satsar MP på specialpedagoger, genuspedagoger och modersmålsundervisning. I de fall där Skolinspektionen kritiserat Stockholms stad har det i mer än vart tredje fall handlat om bristen på särskilt stöd.

- Vi undrar när alliansen ska ta ansvar för det. Det är ohållbart att skylla låga resultat i skolan på enskilda elever, säger Per Olsson (MP).

MILJÖPARTIET DE GRÖNA I STOCKHOLMS STAD
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35 Stockholm
08-508 29 000 (växel)

www.mp.se/stockholm 
www.twitter.com/MP_Sthlm_Region

PRESSEKRETERARE
Johan Tjerneng
0761-22 96 57
johan.tjerneng@stockholm.se
Kontakt


Mårten Roslund

Pressekreterare

marten.roslund@stockholm.se

0761-22 96 25

Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02