Skövlingen och skogsbränderna i brasilianska Amazonas har nått nya rekordnivåer. I Brasília pågår massdemonstrationer mot det eskalerande våldet och förtrycket mot urfolk. Trots detta håller Sveriges regering och Europakommission fast vid att handelsavtalet mellan EU och Mercosur ska ratificeras.

Flera EU-länder, däribland Frankrike och Tyskland, har under det gångna året varnat för att de inte kan godkänna avtalet så länge Brasilien inte förbinder sig att minska avskogningen i Amazonas. I Österrike har både parlamentet och regeringen redan lagt in sitt veto mot avtalet. Sverige är ett av åtta länder i EU som fortfarande vill att avtalet ratificeras så fort som möjligt, trots alla varningar om dess väntade negativa effekter.

Jordens Vänner är mycket oroade över att planerna på att ratificera handelsavtalet EU-Mercosur ännu inte avbrutits, trots nödrop från både civilsamhälle, enskilda medborgare, beslutsfattare, fackförbund och forskare. Vi anser att den senaste tidens utveckling än en gång understryker att tillägg till avtalet mellan EU och Mercosur-länderna inte kommer att adressera seriösa problem såsom avskogning och klimatförändringar. Inget trovärdigt eller meningsfullt åtagande är att vänta från den brasilianska regeringen och utvecklingen går inte i en positiv riktning. Den senaste tidens rapporter visar snarare på motsatsen. Under Bolsonaros senaste år vid makten har skogsbränder och avskogning ökat kraftigt och förtrycken mot urfolk och civilsamhälle har eskalerat. Därför uppmanar vi till att: 

·  Sverige följer Österrikes exempel och antar resolutioner för att inte godkänna avtalet 

·  Europeiska Kommissionen avbryter ratificeringen av handelsavtalet

·  EU:s medlemsstater och Europeiska Parlamentet inte godkänner avtalet, med eller utan tillägg 

Den 15 september demonstrerar Jordens Vänner tillsammans med en rad andra svenska organisationer mot EU-Mercosur. Vi träffas klockan 16:00 på Mynttorget i Stockholm.Jordens Vänner är en partipolitiskt och religiöst obunden icke vinstdrivande organisation som arbetar för miljö och solidaritet. Organisationen verkar för en rättvis fördelning av jordens resurser, för fred samt ett ekologiskt hållbart och mänskligt samhälle där djur omfattas av hänsyn, medkänsla och respekt. Vi värnar om demokrati, folkrörelsesamarbete, jämlikhet mellan könen och kulturell mångfald.


Kontakt