Förra årets skräckdramavisningar på Hallwylska museet och skrivande av rysliga, bloddrypande historier i Berättarministeriet blev en succé. I år erbjuds därför ännu fler barn i Järva och i Södertälje att få iskalla kårar under sportlovet.

I och med samarbetet mellan Berättarministeriet och Hallwylska museet får barn från Järva och Södertälje möjlighet att besöka Hallwylska museet och se utställningen Skräck och skrock - det ockulta sekelskiftet 1900. Dagen efter får de komma till Berättarministeriet och skriva skräckhistorier som får blodet att isa sig. Under hela veckan får de barn som vill, högläsa sina berättelser, hänga upp dem  på  ”skräckväggen” och få tips på andra läskiga historier och böcker. Självklart är det även fullt av häxor och vampyrer på Berättarministeriet…

– Genom samarbetet får barnen en fantastisk möjlighet att uppleva skräck och skrock i en ljuvligt fantasieggande miljö. Jag är övertygad om att detta kommer att resultera i rysligt otäcka spökhistorier, precis som det gjorde förra året, säger Berättarministeriets verksamhetschef Dilsa Demirbag-Sten.

– Vi är glada över vårt samarbete, där vi har som mål att uppmuntra och utveckla unga personers läs- och skrivförmåga. Det sätt som Berättarministeriet arbetar inger hopp vad gäller ungdomarnas möjligheter att upptäcka nya världar genom läsning och eget skrivande, säger Hallwylska museets chef Heli Haapasalo.

www.berattarministeriet.se. Presskontakt: Colette van Luik. Tfn 073 682 31 18. Mail: colette@berattarministeriet.se

www.hallwylskamuseet.se. Presskontakt: Margareta Berglund  Hamngren  tel. 08 402 30 15 Mail: press@lsh.se

Fakta:
Den ideella stiftelsen Berättarministeriet driver skrivarverkstäder för barn och unga i områden med hög arbetslöshet, för närvarande i Södertälje och Järva. En tredje verkstad öppnar i april i Hagsätra.

Hallwylska museet tillhör myndigheten Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet (LSH). Vårt mål är att förvalta och tillgängliggöra vårt gemensamma kulturarv.Berättarministeriet är en icke vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som verkar för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Vi är idag verksamma i områden med hög arbetslöshet och våra utbildningscenter finns i Södertälje, Husby och Hagsätra i Stockholm samt Gamlestaden i Göteborg. Vi stöttar lärare i våra upptagningsområden med kostnadsfria pedagogiska program som genom kreativa metoder lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Vår verksamhet bygger på en tresektoriell samverkan där resurser från det offentliga, det privata och det ideella gemensamt säkerställer Berättarministeriets långsiktiga utveckling och kvalitet.


Kontakt


Amanda Olsson

amanda.o@berattarministeriet.se

073- 682 31 14