Ärligt talat – hur mycket avfall har du i garderoben? Om du lämnar den trasiga LCD-skärmen till återvinning istället sparar du koldioxid som motsvarar en mils bilkörning.

När datorprylar, mobiler och glödlampor materialåtervinns kan vi dessutom se till att farliga ämnen inte hamnar i naturen. Bly och kvicksilver är inte att leka med!

Så se till att lämna ditt elavfall till återvinning – det tjänar vi alla på i längden.

Läs mer om materialåtervinning på www.facebook.com/sveriges.storsta.miljororelse

Fakta:
Genom att materialåtervinna våra sopor, sparar vi både energi, koldioxid och jungfrulig råvara. Produktion av en datorskärm från nya råvaror ger upphov till betydligt mer koldioxidutsläpp än från återvunna material. Men för att kunna ta vara på dessa resurser gäller det att sortera rätt redan från början.

För mer information kontakta informationschef Anna-Carin Gripwall, acg@avfallsverige.se, tel 040-35 66 08, mobil 070-662 61 28

Not: Besparingen av koldioxid och energi avser jämförelse med användning av materialåtervunnen råvara istället för jungfrulig.Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Tony Clark

VD

tony.clark@avfallsverige.se

040-35 66 05

0722-45 22 20