Idag lägger Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad ett förslag i Kulturnämnden som föreslår en grundlig inventering och märkning av möbler, textilier och konst i Stockholms stadshus och i Stadsbiblioteket. Syftet är att dokumentera och skydda Stockholms unika arkitektritade inredning.

- Arkitektritade möbler är värdefulla på antikmarknaden. De som förvaltar våra offentliga byggnader har inte alltid en god kunskap om inredningen. Möbler kan hamna bland soporna, försvinna och dyka upp på antikmarknaden, säger Kerstin Wickman (MP), ledamot Kulturnämnden.

Några av Sveriges genom tiderna främsta arkitekter, Ragnar Östberg, Gunnar Asplund och Peter Celsing, ägnade i skapandet av Stockholms stadshus, Stadsbiblioteket och Kulturhuset stor uppmärksamhet åt byggnadernas helhet, både dess arkitektur och inredning. Det som finns i rummen är en lika viktig del som själva byggnaden för dess estetiska, kulturella och ekonomiska värde.

Lösa inventarier (exempelvis möbler, textilier och konst) kan för närvarande inte skyddas genom byggnadsminnesförklaringar i Sverige (i motsats till exempelvis i Norge). Endast byggnaderna och deras fasta inredning faller denna lagstiftning. Arkitekter skapar ofta konstnärligt intressanta interiörer i offentliga byggnader, med möbler och annan inredning som utformades specifikt för huset.

- Kulturella och ekonomiska värden som tillhör stockholmarna riskerar att försvinna. Det finns olyckliga exempel på dåliga renoveringar där rummens unika kvaliteter har förstörts. Utifrån en förståelse över vad som karakteriserar de estetiska och kulturella värdena i ett hus så kan man också bättre anpassa rummen till en ny tid och nya behov, säger Kerstin Wickman (MP).

För kommentar: Kerstin Wickman, 070-787 84 86      
Kontakt


Christian Valtersson

Pressekreterare Daniel Helldén

christian.valtersson@stockholm.se

076-122 96 25

Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare Katarina Luhr

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02