Släckningsarbetet vid branden i Moskogen blev en segdragen historia. Virket fick brinna upp och det brinnande kompostberget flyttades för att kunna släckas.

Räddningstjänsten och KSRR:s egen personal jobbade oförtrutet under hela måndagen för att släcka branden som började i en gigantisk hög med virke och spred sig till en lika stor hög med trädgårdsavfall.

Virkesmassan lämnades därhän och beräknades vara helt utbrunnen innan tisdag morgon.

Skopa för skopa flyttades sedan det brinnande kompostmaterialet av två hjullastare, så att brandmännen kunde vattengjuta.

Beslutet om att flytta allt material togs av räddningsledaren under förmiddagen, då man uppskattade en naturlig brinntid för kompostmassorna på cirka en vecka. MInst.

Arbetet med att flytta runt materialet och vattengjuta tog hela dagen i anspråk och inte förrän vid 22-tiden på måndagskvällen kunde räddningstjänsten lämna området.

Under natten till tisdag fanns två personal från KSRR stationerade som brandvakter ifall elden skulle ta sig igen.

Larmet om branden kom strax efter klockan åtta på måndagsmorgonen. Kalmar brandkår var snabbt på plats och då brann det också på flera ställen i den omkringliggande skogen. Alla resuser sattes in för att hindra ytterligare spridning, vilket också lyckades fullt ut.

Förutom Kalmar brandkår deltog deltidskårerna från Rockneby och Voxtorp i släckningsarbetet. Även Nybro Räddningstjänst fanns på plats med en tankbil.


KSRR är ett kommunalförbund med uppgift att omhänderta hushållens avfall inom Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås kommuner. Inom förbundet bor det ca 130 000 invånare och KSRR har ca 38 000 abonnenter. 5 000 sopkärl töms varje dag och våra återvinningscentraler besöks av ca 1 200 fordon. Vid vår avfallsanläggning på Moskogen hanterar och behandlar vi alla typer av avfall. Hos KSRR arbetar ca 80 medarbetare, vårt uppdrag utförs i såväl egen regi som av upphandlade entreprenörer. Verksamheten är helt taxefinansierad och KSRR omsätter ca 160 Mkr årligen.


Kontakt


Ulrika Bergström

Kommunikationsansvarig

ulrika.bergstrom@ksrr.se

070-654 02 41

Maria Schade

Förbundschef

maria.schade@ksrr.se