Släckningen av branden på Jakobsbergsgatan fortgår under tisdag kväll och natten mot onsdag morgon. Branden har fått viss spridning via väggar och vind till två byggnader som ligger vägg i vägg. Branden är inte under kontroll men har avtagit i styrka.

Under natten fortsätter brandmännen det krävande arbetet med att släcka och förhindra att elden sprider sig. Risk för en kollaps av byggnaden ses inte som överhängande, men kan heller inte uteslutas. Det finns risk för mindre ras när stuckatur och delar från byggnaden lossnar. På grund av risken för nedfallande föremål kan brandmännen inte arbeta i byggnaden utan släcker från utsidan. Hittills har ingen i räddningspersonalen råkat ut för allvarliga skador.

– Det har varit en jobbig brand för personalen. Byggnaden är gammal och delvis byggd i trä och elden har spridit sig snabbt både horisontellt och vertikalt. Vi har arbetat med släckning från branta tak på angränsande byggnader, säger räddningsledare Mats Körner

Under dagen har ett 60-tal brandmän med ett 20-tal fordon samt avlösningsstyrkor samarbetat med släckningsarbetet. Som mest har 14 stationer arbetat på plats samtidigt. Under kvällen och natten fortsätter arbetet med att säkerställa att personalavlösningar fungerar och att brandmännen får mat, vatten och torra kläder.

– Samverkan med alla angränsande brandförsvar har fungerat väldigt bra, säger Mats Körner.

Under dagen har Storstockholms brandförsvar fått frågor om räddningstjänsten har planerat att riva byggnaden. Någon sådan plan finns inte. Däremot har räddningstjänsten tagit stöd av byggnadskonstruktörer för att bedöma byggnadens stabilitet och risk för kollaps. Bedömningen har varit svår på grund av pågående brand och rökutveckling men den initiala bedömningen har varit att risken för kollaps inte är överhängande.Kommunerna är Danderyd, Lidingö, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö, Österåker. Storstockholms räddningscentral larmar och leder också räddningsresurser från fem andra räddningstjänster i Uppland, Västmanland, Södermanland och på Gotland.


Kontakt


Björn Westerdahl

Tillförordnad kommunikationschef

bjorn.westerdahl@ssbf.brand.se

08-4548700

070-764 87 84

Räddningscentral Mitt

Pressfrågor pågående insatser

registrator@ssbf.brand.se

08 - 454 83 74