Uttalande av Handikappförbundens ordförandemöte - 43 förbund i samverkan - den 2 december 2009

Det som nu sker i sjukförsäkringen innebär att sjuka människor förlorar sin trygghet och en rimlig försörjning. Det är effekterna av den så kallade rehabiliteringskedjan som regeringen införde sommaren 2008.

Uppskattningsvis handlar det om 54 000 personer som utförsäkras under 2010, 27 000 under 2011 och 9 000 under 2012. De som inte har en anställning kommer då att erbjudas ett tre månaders långt introduktionsprogram hos Arbetsförmedlingen. Personer som inte har rätt till a-kassa kommer att få 223 kronor per dag. Det innebär att de får ut 3 950 kronor per månad efter skatt. En del av dessa har dessutom försörjningsansvar för barn. De kommer att tvingas uppsöka kommunernas socialkontor.

Regeringens syfte med förslaget är att erbjuda personer som varit länge i försäkringen och som nu utförsäkras en väg tillbaka till arbetsmarknaden. Handikappförbunden delar regeringens ambition att alla som kan ska ha rätt och möjlighet att finnas på arbetsmarknaden. Den målsättningen genomsyrar handikapprörelsens arbete.

Vi kan däremot inte förstå hur den proposition som nu ligger på riksdagens bord skulle kunna leda till detta.  Den upplevs istället som en ekonomisk bestraffning av sjuka och personer med funktionsnedsättning, som otydligt och som inte väl underbyggd. Det är ett problem att människor utförsäkras från sjukförsäkringen på grund av strikta tidsgränser och inte utifrån medicinska bedömningar.

Istället för kortsiktiga lösningar med ekonomisk otrygghet borde alla erbjudas rehabilitering i ett tidigt stadium. Då är det inte bara yrkes- eller arbetsinriktad rehabilitering som är viktig. Den medicinska rehabiliteringen måste komma först innan man kan börja den arbetsinriktade rehabiliteringen.

Alla människor kommer inte  att kunna arbeta heltid, på grund av en kronisk sjukdom eller en funktionsnedsättning. Det måste vi respektera. För att de ska få en plats på arbetsmarknaden krävs både en flexibel sjukförsäkring och ett flexibelt arbetsliv.

Handikappförbunden uppmanar riksdagens partier att agera för det självklara. Att sjuka människor inte ska utförsäkras från sjukförsäkringen så länge som det finns medicinskt grund för att vara sjukskriven på hel eller deltid.

Det måste bli en prioriterad uppgift för riksdagspartierna att forma en långsiktig stabil och trygg sjukförsäkring där rätten till en tidig rehabilitering skrivs in. Den förra regeringens misslyckande med rehabiliteringsarbetet, och den nuvarande regeringens förslag visar att det behövs bättre kunskap och nytänkande för att utveckla sjukförsäkringen och en arbetsmarknad för alla. I det arbetet är handikapprörelsen en resurs.

Kontakt: 

Ingrid Burman, ordförande Handikappförbunden 0703- 43 95 87

Janna Olzon, pressansvarig Handikappförbunden 0734-43 95 09
Funktionsrätt Sverige är en bred samarbetsorganisation för mänskliga rättigheter. Våra medlemmar är 46 funktionsrättsförbund som tillsammans representerar cirka 400 000 människor. Vårt mål är ett samhälle för alla.


Kontakt


Mikael Klein

Intressepolitisk chef

mikael.klein@funktionsratt.se

070-480 71 66

Monica K McGrath

Pressansvarig

monica.klasen.mcgrath@funktionsratt.se

070-885 42 65