Spara energi är något vi ska göra tillsammans. En liten förändring i varje lägenhet ger tillsammans en stor förbättring i ett helt hyreshus. Den 29 augusti 15.00–18.00 berättar Energikontor Sydost för hyresgästerna i Åsevad i Mönsterås om vad varje hyresgäst kan förändra redan idag. För hushåll som verkligen vill bli bättre finns också möjlighet att anmäla sitt intresse till energispartävlingen Energismarta Grannar.

Under eftermiddagen ges handfasta tips och råd hur man enkelt sparar energi och samtidigt får mer pengar över i plånboken. Det är Energikontor Sydost som tillsammans med Hyresgästföreningen, Klimat- och energirådgivaren i kommunen samt Mönsterås Bostäder finns på grönområdet Jakobsgränd, i Åsevad för att prata ”Vett och Watt” med hyresgästerna i området. Att stänga av apparater som står i standby, släcka efter sig och byta till energisnål belysning i hela lägenheten sparar pengar i den egna plånboken. Att sedan möblera rätt, sänka inomhustemperaturen, korta ner duschtiden och tvätta tvätt i fulla maskiner gör att hela hyreshusets energikostnad minskar, vilket i sin tur leder till att framtida hyreshöjningar kan bromsas.

Det finns också chans att bli ett riktigt energisparproffs – på plats finns möjlighet att anmäla intresse att delta i höstens utmaning Energismarta Grannar. Kanske ett team från Åsevad, kan bli energismartast i Europa?

Värd för arrangemanget är Hyresgästföreningen och Mönsterås Bostäder AB. Energikontor Sydost deltar inom ramen för projektet Energiambassadörerna samt Energy Neighbourhood 2 som båda delfinansieras av IEE – Intelligent Energy for Europe och Energimyndigheten.

För mer information, kontakta Christel Liljegren tel: 0706-20 83 08, epost: christel.liljegren@energikontorsydost.se.
Energikontor Sydost arbetar med förnybar energi och energieffektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling. Arbetet utförs i nära samverkan med privata och offentliga aktörer i sydöstra Sverige, samt myndigheter och europeiska partners.


Kontakt


Johanna Wallin

Kommunikatör

johanna.wallin@energikontorsydost.se

0709-21 60 56