Relaterade länkar

EU kommissionen har sedan de stora översvämningarna i Europa kring millennieskiftet drivit frågan att stödja unionens medlemmar med ett förvarningssystem för översvämningskatastrofer. Efter ett flerårigt forskningsprogram har nu SMHI fått uppdraget att sätta systemet i drift och införa ett verksamt hjälpmedel för Europa.

Systemet ska på ett tidigt stadium kunna indikera risk för översvämningar och öka beredskapen för nationella räddningsorganisationer att hantera såväl preventiva som avhjälpande åtgärder.

SMHI har fått uppdraget tillsammans med de hydrologiska varningstjänsterna i Slovakien och Holland, SHMU och RWS. SMHI leder konsortiet i ett avtal som sträcker sig fram till 2016.

För mer information,
kontakta Niclas Hjerdt, Marknadsansvarig Hydrologi och Vattenförvaltning SMHI
tel. 011-495 8082
bild Niclas Hjerdt

Relaterade länkar

EFAS - the European Floods Alert System

Hydrologisk forskning

Hydrologiska tjänstens historia
Kontakt


AnnaKarin Norberg

Kommunikatör, SMHI

annakarin.norberg@smhi.se

011-495 8695

076-720 1927

Eva-Lena Jonsson

Kommunikationschef, SMHI

eva-lena.jonsson@smhi.se

011-495 83 14

070-815 83 14

För media - vakthavande meteorolog

För kontakt med prognos- och varningstjänsten vid SMHI om aktuellt väder, prognoser och varningar. Följ gärna våra meteorologer på @SMHIvader på Twitter.

011-495 8524 (dygnet runt)

För media - vakthavande hydrolog

För frågor om aktuella flöden i vattendrag kontakta hydrologiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8183 (kontorstid, kl. 8.00 - 17.00)

För media - vakthavande oceanograf

För frågor om aktuella havsvattenstånd längs kusterna kontakta oceanografiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8240 (kontorstid kl. 8.00 - 17.00)