Hållbarhetsfrågan står högt på agendan såväl nationellt som internationellt. Vad händer när klimatet förändras? Vad vet vi om effekter och hur kan vi förbereda oss? Under årets Almedalsvecka arrangerar SMHI en halvdag om hur vi kan bygga den hållbara staden i ett framtida klimat. I Almedalen medverkar också experter från SMHI i ett antal aktiviteter som andra organisationer arrangerar. Då handlar det om allt ifrån havsmiljö till klimatförändring och fastighetsvärden.

Klimatförändringen påverkar oss redan nu. Samtidigt som det är viktigt att minska utsläppen av växthusgaser för att bromsa den globala uppvärmningen, måste vi anpassa samhället till nuvarande och kommande klimat. Under en halvdag i Almedalen berättar och samtalar en rad experter från SMHI och samarbetspartner om konsekvenser och lösningar för den hållbara staden, och beskriver och diskuterar hur vi kan möta framtiden.

Vi vänder oss till dig som är intresserad av samhällsfrågor som rör hållbarhet, stadsutveckling, klimat och klimatanpassning i ett brett perspektiv.

Program

Tid: onsdag den 4 juli, kl. 08:45 – 12:00

Plats: Skeppargatan 26, Visby (trädgård)

Förmiddagen inleds med frukostmingel kl. 08:45, därefter finns fyra programpunkter. SMHIs generaldirektör Rolf Brennerfelt deltar i samtliga seminarier under förmiddagen.

Kl. 09:00 - 09:40: Nya nyttor med befintlig infrastruktur - regnmätning med mobilnät

Medverkande: Christian Rönnebring, affärsutvecklare SMHIs affärsområde New Ventures, SMHI och Jonas Hansryd, head of microwave and mm-wave hardware research, Ericsson
Om seminariet i Almedalsveckans program.

Kl. 09:40 - 10:20: Dricksvatten idag och i ett framtida klimat

MedverkandeHelen Ivars Grape, hydrolog, SMHI, Sofia Åström, hydrolog, SMHI samt Susanne Pettersson, avdelningschef VA, Region Gotland.
Om seminariet i Almedalsveckans program

Kl. 10:20 – 11.00: Klimatanpassning genom planerad reträtt när havsnivån stiger

Medverkande: Signild Nerheim, oceanograf, SMHI och Gunnel Göransson, geolog. Tekn. DR, SGI.
Om seminariet i Almedalsveckans program

Kl. 11:00 - 11:40: Utformning av utomhusmiljön med människan i centrum

Medverkande: Lena Strömbäck, enhetschef luftmiljöforskning, SMHI, Viktor Sjöberg, Hållbarhetsspecialist, Civilingenjör, hållbara energisystem, WHITE arkitektbyrå samt Alejandro Pacheco Diéguez, Digital sustainable designer, Arkitekt SAR/MSA, MSc energy-efficient environmental building design, WHITE arkitektbyrå.
Om seminariet i Almedalsveckans program

Dialog och samtal

Seminarierna varvas med dialoger och panelsamtal. Det finns också möjlighet att mingla och ställa frågor till experterna på plats.

Förmedla kunskap

Som expertmyndighet inom väder, vatten och klimat arbetar SMHI med livsviktiga frågor. Att kunna förutse förändringar är viktigt för en god samhällsplanering, för minskad sårbarhet och för att bidra till de globala hållbarhetsmålen och de svenska miljökvalitetsmålen.

– Att medverka i Almedalen ger oss möjlighet att sprida kunskap inom våra expertområden. På plats kan vi träffa både andra experter och beslutsfattare och diskutera viktiga samhällsfrågor, inte minst inom klimatområdet, säger Rolf Brennerfelt, generaldirektör för SMHI.

Mer SMHI i Almedalen

På SMHI.se finns samlad information om SMHIs aktiviteter under Almedalsveckan 2018.

 
Kontakt


AnnaKarin Norberg

Kommunikatör, SMHI.

annakarin.norberg@smhi.se

011-495 8695

076-720 1927

Eva-Lena Jonsson

Kommunikationschef, SMHI.

eva-lena.jonsson@smhi.se

011-495 83 14

070-815 83 14

För media - vakthavande meteorolog

För kontakt med prognos- och varningstjänsten vid SMHI om aktuellt väder, prognoser och varningar. Följ gärna våra meteorologer på @SMHIvader på Twitter.

011-495 8524 (dygnet runt)

För media - vakthavande hydrolog

För frågor om aktuella flöden i vattendrag kontakta hydrologiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8183 (kontorstid, kl. 8.00 - 17.00)

För media - vakthavande oceanograf

För frågor om aktuella havsvattenstånd längs kusterna kontakta oceanografiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8240 (kontorstid kl. 8.00 - 17.00)

För media - allmänhetens oceanograf SMHI

För allmänna frågor om tillståndet i havet, oceanografi och marinbiologi (till exempel algblomning).

031-751 8905. Vardagar kl. 09.00 - 16.00.

EvaMarie Törnström

Kommunikatör och presskontakt specifikt gällande SMHI som nationell kontaktpunkt (Focal Point) för FN:s klimatpanel IPCC. Obs! inte generella pressfrågor till SMHI.

evamarie.tornstrom@smhi.se

011-495 8214

076-495 7746