Smittspridningen av covid-19 i Västra Götaland har fortsatt under jul- och nyårshelgerna och läget är ansträngt både inom vården och i samhället i övrigt.

Under veckorna före jul såg Smittskydd Västra Götaland en markant ökning av antalet fall i de åldrar som går på grundskolans högstadium. Antalet fall i dessa åldrar har nu minskat under jullovsveckorna.

– Vi befarar en ytterligare smittspridning när många nu återvänder till sina arbetsplatser och då skolorna öppnar på nytt efter jullovet. Vi rekommenderar därför liksom tidigare, att alla som kan arbetar hemifrån. Dessutom anser vi att en rekommendation om att regionens högstadier, där detta är möjligt, skulle övergå till distansundervisning till och med 24 januari vore en viktig åtgärd för att minska resandet och kontakter och därmed smittspridningstrycket i samhället, säger smittskyddsläkare Thomas Wahlberg.

Smittskydd Västra Götaland saknar befogenhet att själva ge denna generella rekommendation varför man under tisdagen tillsammans med Smittskydd Skåne lyfte frågan till Folkhälsomyndigheten.

Läs mer:

Pressen på sjukvården ökar ytterligare (5 januari)

Relaterade bilderVästra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik.


Kontakt


Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Gabriel Holmqvist

Pressekreterare/ kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anna Liljenberg

Pressekreterare/ kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/ kommunikatör

presstjansten@vgregion.se