Fotograf/Källa: Folktandvården Västra Götaland

Den 3 februari presenterade Folktandvården Västra Götaland sin årsredovisning för 2020 i tandvårdsstyrelsen. Trots coronapandemin har Folktandvården lyckats hålla öppet under hela perioden. – Detta har varit möjligt tack vare en snabb omställning till digitala verktyg och ett stort fokus på att skapa en trygg miljö – både för medarbetare och för patienter, säger Linnea Wall (S), vice ordförande i tandvårdsstyrelsen.

Coronapandemin har påverkat Folktandvårdens verksamhet på flera sätt. Antalet besök minskade med cirka 160 000 jämfört med 2019. Det är framförallt personer som är 70 år eller äldre som inte har kommit till tandvården och en del uppdrag har inte kunnat genomföras enligt plan, till exempel uppsökande tandvård. Även antalet sena återbud har ökat.

Bättre tandhälsa bland sexåringar

En stor del av Folktandvårdens uppdrag har dock kunnat genomföras och det finns flera positiva resultat i årsredovisningen. Till exempel har munhälsobedömningar av barn 0-2 år genomförts i huvudsak enligt plan och andelen kariesfria sexåringar har ökat.
– Glädjande nog kan vi även se att tandhälsan bland sexåringar har blivit mer jämlik i Västra Götalandsregionen under året som har gått, vilket var ett av våra mål, säger Ann-Charlotte Sundelin, tandvårdsdirektör Folktandvården Västra Götaland.

Digital omställning

Under året har det också skett en snabb omställning till digitala verktyg, så som appen Folktandvården online och vårdmöten på distans.
– Utrustningen för vårdmöten på distans kommer att finnas på kliniker i hela Folktandvården redan under februari 2021. Effekten på längre sikt väntas bli ökad tillgänglighet och kortare köer i specialisttandvården, säger Ann-Charlotte Sundelin.

För frågor kontakta:
Ann-Charlotte Sundelin, tandvårdsdirektör Folktandvården Västra Götaland
ann-charlotte.sundelin@vgregion.se, tel. 070-553 49 91

Linnea Wall, vice ordförande i tandvårdsstyrelsen
linnea.wall@vgregion.se, tel. 0701-121 222


Om Folktandvården Västra Götaland

På Folktandvården Västra Götaland arbetar cirka 3 200 personer på 157 kliniker. Vi erbjuder både allmän- och specialisttandvård. Vi forskar för framtiden och utbildar studenter på vår sommarskola, handleder nyutexaminerade tandläkare och utbildar specialisttandläkare och tandsköterskor. Folktandvården Västra Götaland är en del av Västra Götalandsregionen.

Välkommen att besöka Folktandvården Västra Götalands webbsida och pressrum

Följ Folktandvården Västra Götaland i sociala medier
Facebook
LinkedIn
Kontakt


Ebba Strömqvist

Presskontakt 1

ebba.stromqvist@vgregion.se

070-588 58 04

Kim Lindqwister

Presskontakt 2

kim.lindqwister@vgregion.se

0709-58 97 57