I början av 2017 väntade ovanligt många studenter på besked från Migrationsverket. Trots det lyckades verket i princip ge alla sökande besked före starten av höstterminen. Dessutom har antalet äldre ärenden som väntar på handläggning minskat.

Varje år söker över 20 000 studenter uppehållstillstånd för studier i Sverige. Tidigt i våras var det fler blivande studenter än vanligt som väntade på besked och situationen var problematisk. En bit in på höstkanten står det dock klart att Migrationsverket i år har kunnat avgöra ett par tusen fler ärenden än som kommit in. Det innebär att även antalet äldre ärenden har minskat.

Det finns flera orsaker till att handläggningen blivit snabbare. En orsak är att man har fler tillståndsenheter och mer personal som hanterar studerandeärenden. En annan orsak är att Migrationsverkets information till lärosätena har blivit bättre. Men även samarbetet med ambassader och generalkonsulat har utvecklats. I vissa ärenden behöver de intervjua de sökande om deras avsikt att studera i Sverige för att Migrationsverket ska kunna fatta beslut.

– Att vi kunnat stärka vårt samarbete med övriga myndigheter som arbetar med blivande studenter har bidragit till att informationen till de sökande har blivit bättre, säger Markus Filipsson, processledare på Migrationsverkets kvalitetsavdelning.

Det övergripande målet är att alla sökande ska få beslut i tid inför terminsstarten. För att nå dit har Migrationsverket utvecklat både sin operativa verksamhet och kvaliteten i processen.

– Men man ska inte glömma att en person som ansöker väldigt sent kan förlora sin studieplats innan vi haft en rimlig chans att fatta beslut, säger Markus Filipsson.

Ökad digitalisering
Den ökade digitaliseringen är ett annat steg i samma riktning. Genom att allt fler blivande studenter skickar in webbansökningar behöver inte Migrationsverket skanna så många pappersansökningar. Informationen till de sökande – både i webbansökan och på Migrationsverkets webbplats – ses över fortlöpande för att ansökningarna som kommer in ska vara så kompletta som möjligt. Färre kompletteringar innebär kortare väntetider.

Hittills i år har Migrationsverket beviljat drygt 90 procent av ansökningarna från personer som vill börja studera på universitet och högskolor.

– När detta år är slut får vi följa upp hur stor den slutliga andelen blir, säger Markus Filipsson.

Arbetet med att utveckla processen kring studerandeärenden fortsätter.

– Vi ska bland annat fortsätta att effektivisera vårt arbete och följa upp informationen till sökande och berörda myndigheter. Då tror vi att hanteringen av studerandeärenden kan bli ännu bättre framöver, säger Markus Filipsson.Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.


Kontakt


Migrationsverkets presskontakt

presstjansten@migrationsverket.se

010-485 66 55, kl.8-17 på vardagar, övrig tid via mejl.

Vid pågående nyhetshändelser nås pressjouren på 010-485 66 55 utanför kontorstid. Uppdateringar sker då även via vår hemsida, samt på twitter och facebook.