Fastighetsbranschen är en av de branscher som vill gå i bräschen för att nyanlända snabbt ska komma i arbete och arbetar tillsammans med Arbetsförmedlingen och de fackliga organisationerna för att få till ett så kallat snabbspår.

– Snabbspåren är en ingång till bristyrken. Det bidrar till att arbetsgivare får möjlighet att få tag i rätt kompetens samtidigt som nyanlända får jobba i sitt yrke, säger Mona Finnström, vd på Fastigo.

Ett sätt att rekrytera

Målet med snabbspåren är att fler nyanlända ska erbjudas arbete, arbetsplatsförlagd praktik eller någon form av subventionerad anställning samtidigt som arbetsgivare i branscher där det råder brist på arbetskraft ska få hjälp med kompetensförsörjningen.

– Fastighetsbranschen behöver rekrytera omkring 11 000 medarbetare inom de närmaste 10 åren. Det gäller framförallt tekniker och ingenjörer. Snabbspår kan vara ett sätt att rekrytera den kompetens vi behöver, menar Mona Finnström.

Validering av fastighetstekniker

Tillsammans med övriga arbetsgivarorganisationer, fackliga motparter och Arbetsförmedlingen diskuteras två typer av snabbspår för fastighetsbranschen.

Det ena spåret som framförallt gäller fastighetstekniker innehåller en branschvalidering, FAVAL, som Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd har tagit fram. Modellen består av ett teoretiskt och ett praktiskt prov. Den praktiska delen innehåller arbetsmoment som bedömer reell kompetens. Flera yrkesroller kommer följa, exempelvis fastighetsskötare och fastighetsvärd.

Yrkeskompetensbedömning av ingenjörer

Det andra spåret rör ingenjörer som under tre veckors praktik på ett företag går igenom en yrkeskompetensbedömning där man konstaterar vilka kurser eller utbildningar som personen behöver gå för att matcha behovet på arbetsmarknaden.

- Arbetsförmedlingen erbjuder en mängd olika utbildningar, vissa till och med på högskolenivå. Detta är en enorm möjlighet att få skräddarsydd kompetens till sin arbetsplats säger Mona Finnström.

Arbetsförmedlingen bekostar

Kostnaderna för såväl validering som yrkeskompetensbedömning och utbildning kommer att betalas av Arbetsförmedlingen.

- Företagens insats blir ta emot ingenjörer för en yrkeskompetensbedömning. Arbetsförmedlingen står för kostnad för handledare, tolk med mera.

Många möjliga matchningar

Idag finns cirka 2 200 personer registrerade i Arbetsförmedlingens matchningssystem som arbetssökande inom fastighetsbranschen. Inom målgruppen finns exempelvis

200 drifttekniker

90 fastighetsskötare

200 ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning

80 installations- och servicetekniker.Fastigo är fastighetsbranschens ledande arbetsgivarorganisation. Vi tecknar heltäckande kollektivavtal och har lönestatistik för fastighetsbranschen. Fler än 1 100 företag i fastighetsbranschen har valt att ansluta sig till Fastigo för att få råd och stöd i personalfrågor och i ledarskapet.


Kontakt


Mona Finnström

VD

mona.finnstrom@fastigo.se

0706766922