I år är flyktingkvoten den största sedan 90-talet. 5 000 personer ska överföras till Sverige under 2018. Och arbetet går som planerat, hittills har cirka 4 000 kvotflyktingar kommit till Sverige och årets kvot beräknas vara fylld i november.

Som Migrationsverket tidigare berättat är Sverige i år världens tredje största mottagarland av kvotflyktingarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, då kvoten på två år har ökat från 1 900 personer till 5 000 personer. Det är regeringen som beslutar om hur stor kvoten ska vara.

För att myndigheten skulle klara av årets kvot började arbetet redan förra året, något som har visat sig fungera bra.

– Tack vare insatsen i slutet av 2017 kunde vi överföra många kvotflyktingar i början av året, och därefter har arbetet flutit på bra. Vi tror att vi kan fylla kvoten redan i november, säger Oskar Ekblad, chef för vidarebosättningen, som Migrationsverkets arbete med kvotflyktingar kallas.

Vissa ärenden kan utredas och få beslut om uppehållstillstånd från Sverige med hjälp av underlag från UNHCR, medan andra ärenden behöver utredas på plats i värdlandet. Hittills i år har Migrationsverket genomfört nio delegationsresor till bland annat Niger, Egypten och Turkiet. Ytterligare tre resor är planerade innan året är slut.

Efter en uttagningsinsats i Niger i början av sommarenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster planeras ytterligare en sådan delegationsresa senare i höst. I Niger tas kvotflyktingar ut som UNHCR har evakuerat dit från Libyen, på grund av den humanitära situationen och säkerhetsläget i landet. En snabb överföring av dessa kvotflyktingar till Sverige blir viktig för att säkerställa att UNHCR kan fortsätta evakuera flyktingar som sedan tas emot i Europa.

– Säkerhetsläget förändras snabbt i Libyen just nu, och därför fick vi skjuta upp resan till Niger några veckor. Nu kommer vi att åka dit under hösten för att ta ut kvotflyktingar som annars kanske skulle utsatt sig för livsfara på Medelhavet, säger Oskar Ekblad.

Samarbete med kommuner framgångsfaktor

När en kvotflykting kommer till Sverige blir personen direkt mottagen av en kommun, som ordnar med bostad och etableringsinsatser. Efter att bosättningslagen trädde i kraft i början av 2016 ska alla kommuner ta emot nyanlända. Samarbetet med kommunerna har enligt Oskar Ekblad överlag fungerat
väl, vilket visade sig exempelvis genom den snabba överföringen av evakuerade flyktingar i Niger tidigare i år.

– Samarbetet med kommunerna är helt avgörande för vidarebosättningsarbetet. Utan deras mottagande skulle vi inte kunna erbjuda de här människorna en nystart i Sverige, säger Oskar Ekblad.

FAKTAUNHCR föreslår kvotflyktingar för Sverige

UNHCR gör en bedömning av vilka flyktingar som bör erbjudas
vidarebosättning. De presenterar sedan enskilda eller grupper av flyktingar för
Sverige. Därefter utreder gör Migrationsverket en individuell bedömning av
varje persons ärende, för att bedöma om dennes skyddsskäl överensstämmer med
våra lagar. Migrationsverket gör också en bedömning av om personen bör
uteslutas från rätten till internationellt skydd, till exempel om personen
begått ett grovt brott.

Läs mer om Sveriges flyktingkvotlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Migrationsverkets hemsida.Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.


Kontakt


Migrationsverkets presskontakt

presstjansten@migrationsverket.se

010-485 66 55, kl.8-17 på vardagar, övrig tid via mejl.

Vid pågående nyhetshändelser nås pressjouren på 010-485 66 55 utanför kontorstid. Uppdateringar sker då även via vår hemsida, samt på twitter och facebook.