I Högskoleverkets granskning av kvaliteten på utbildningarna vid landets lärosäten får sociologiutbildningarna vid Södertörns högskola bedömningen hög kvalitet.

- En glädjande nyhet, säger Christina Axelsson, prefekt vid institutionen för samhällsvetenskaper. På Södertörns högskola finns en närhet mellan lärare och studenter som befrämjar våra fina resultat. Men det handlar också om en genomtänkt pedagogik i sociologiämnet och hårt arbete av både studenter och lärare.

Högskoleverket har utvärderat landets 42 utbildningar i sociologi, omdömena ges på en tregradig skala. Hälften av landets utbildningar får, som Södertörns högskolas kandidat- respektive magisterutbildning, bedömningen hög kvalitet. En knapp femtedel får bedömningen mycket hög kvalitet och nära en tredjedel har bristande kvalitet.

- Det är naturligtvis mycket glädjande att ämnet bedöms hålla en hög kvalitet, både på kandidat- och magisternivå, och vi är mycket glada över detta erkännande, säger Abbas Emami, ämnesansvarig för sociologi vid Södertörns högskola. Att sociologi på kandidatnivå får omdömet hög kvalitet innebär att det stora antalet studenter på grundnivå når bra resultat. Det känns förstås väldigt bra, och det har vi våra duktiga lärare och studenter att tacka för.

Mycket hög eller hög kvalitet för alla ämnen som utvärderats 
Högskoleverket har i uppdrag att under 2011-2014 utvärdera alla utbildningar som leder till en examen, cirka 1600 utbildningar. Resultaten släpps kontinuerligt fram till 2014.

Den 25 april kom resultatet i första utvärderingsomgången. För Södertörns högskolas del fick samtliga granskade huvudområden, som var geografi, nationalekonomi (kandidat och magister), medie- och kommunikationsvetenskap samt journalistik, omdömet hög kvalitet. I utvärderingen av företagsekonomin, som presenterades den 16 maj, fick magisterutbildningarna bedömningen mycket hög kvalitet och kandidatutbildningarna hög kvalitet. I och med detta är Södertörns högskola ett av de få lärosäten i landet som inte fått bedömningen bristande kvalitet för något ämne.

Resultaten av kvalitetsutvärderingarna publiceras på Högskoleverkets hemsida i webbfunktionen Resultatsök.

Kontakt: Eleonor Björkman, informatör Södertörns högskola: 070-286 13 32, eleonor.bjorkman@sh.seSödertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.


Kontakt


Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

072-236 05 43

Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453

Emma Williams

Forskningskommunikatör

emma.williams@sh.se

0722088876