Från och med 1 december ansvarar Södersjukhuset för hela vårdförloppet för de cancerpatienter som behandlas på sjukhuset. Det blir möjligt genom att Södersjukhusets canceruppdrag utökas med strålbehandling.

– Nu tar vi ett helhetsansvar för cancerpatienten från första diagnos till behandling, rehabilitering och uppföljning. Jag är övertygad om att förändringen kommer gynna både patienter och medarbetare och skapa nya möjligheter för patientnära forskning, säger Mikael Runsiö, vd för Södersjukhuset.

På Södersjukhuset utreds och behandlas framförallt patienter med bröstcancer, urologiska tumörer och cancer i mage och tarm. De senaste 20 åren har Södersjukhuset och Karolinska universitetssjukhuset haft ett delat ansvar för vården av dessa patienter.

I oktober 2016 fick Södersjukhuset ansvaret för alla delar av vårdförloppet inom cancer, förutom strålbehandling. Nu, ett år senare, övergår även ansvaret för den delen till Södersjukhuset.

Bakgrunden till organisationsförändringen är ett beslut i Stockholms läns landsting om en regional cancerplan 2016-2019. Målet är att göra cancervården effektivare och tryggare för patienterna genom att samla kompetens vid de större akutsjukhusen. Idag bedrivs cancervården i huvudsak vid Södersjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset, Danderyds sjukhus och Capio S:t Görans sjukhus. Kapaciteten för strålbehandling av cancerpatienter i länet ska öka med cirka 25 till 30 procent under de närmaste åren.

För mer information
Kontakta presstjänsten på Södersjukhuset, tel 070-484 1076Södersjukhuset är ett akutsjukhus genom hela livet. Akutsjukvården är vår kärnverksamhet och utgör, tillsammans med de stora folksjukdomarna, vår specialitet. Vi har också en av landets största förlossningskliniker och här föds över 7000 barn varje år. För oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära patientkontakten och se till att leva upp till våra ledord: ”för patienten - med patienten”.


Kontakt


Presstjänsten Södersjukhuset

press.sodersjukhuset@sll.se

070-4841076

Sofia Sjöman Waas

Presschef

sofia.sjoman-waas@sll.se

08-616 10 00

070-484 10 76 (Öppet alla dagar kl. 08.00 - 20.00)