.

Svenska Dagbladet har rapporterat om Södersjukhusets hantering av en medarbetare som tidigare var misstänkt för att ha våldtagit en arbetskamrat utanför arbetsplatsen. Kritik har riktats mot sjukhuset kring att den brottsmisstänkte återgick i tjänst innan polisens förundersökning var klar. Södersjukhuset kommer att granska hur ärendet har hanterats internt.

– Vi kommer vända på varje sten för att få klarhet i om vi borde ha agerat annorlunda. Jag vill veta om våra beslut fattades på rätt grund och granskningen får visa om våra rutiner har brustit och behöver revideras, säger Mikael Runsiö, vd Södersjukhuset.

–  Patienter och medarbetare ska känna sig trygga med att Södersjukhuset alltid agerar korrekt och utifrån lagstöd. Vi tar tydligt avstånd från all form av kränkande särbehandling och sexuella trakasserier, säger Mikael Runsiö.

Polisens förundersökning mot den brottsmisstänkte medarbetaren lades ned i februari 2017.
 


Södersjukhuset är ett akutsjukhus genom hela livet. Akutsjukvården är vår kärnverksamhet och utgör, tillsammans med de stora folksjukdomarna, vår specialitet. Vi har också en av landets största förlossningskliniker och här föds över 7000 barn varje år. För oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära patientkontakten och se till att leva upp till våra ledord: ”för patienten - med patienten”.


Kontakt


Presstjänsten Södersjukhuset

press.sodersjukhuset@sll.se

070-4841076

Sofia Sjöman Waas

Presschef

sofia.sjoman-waas@sll.se

08-616 10 00

070-484 10 76 (Öppet alla dagar kl. 08.00 - 20.00)