Fotograf/Källa: Rainer Thivan, Fotogruppen Södersjukhuset

Nu inleder förlossningen på Södersjukhuset en stor utbildningsinsats för att minska antalet bristningar vid vaginal förlossning. Med ett enkelt handgrepp och god kommunikation ska antalet allvarliga förlossningsskador minimeras. Barnmorskor och förlossningsläkare ska också bli bättre på att sy bristningar så att de patienter som drabbats ska få mindre besvär.

 — För att undvika skador i bäckenbotten vid förlossning är det viktigt att det i slutskedet inte går för fort. Barnmorskan behöver hjälpa den födande att bromsa farten, menar Cecilia Lind, barnmorska och verksamhetsutvecklare vid Kvinnokliniken på Södersjukhuset.

Stockholms läns landsting har högst andel födande som drabbas av förlossningsskador i landet. Nu satsar SLL 16 miljoner för att förbättra förlossningsvården och minska antalet förlossningsskador.

 — Vi utbildar 160 förlossningsläkare och barnmorskor i ett särskilt handgrepp som ibland kallas ”finska greppet” berättar Cecilia Lind. Tillsammans med god kommunikation med den födande har greppet varit framgångsrikt i både Norge och Finland, och där har antalet allvarliga förlossningsskador minskat, säger Cecilia Lind.

Förutom utbildning i ett handfast grepp kommer medarbetarna på förlossningen även att få ökad kunskap om bäckenbotten samt hur man syr bristningar för att förhindra besvär.

 — Vårt mål med utbildningsinsatsen är att minska antalet förlossningsskador och därmed också öka tryggheten för den som ska föda, säger Cecilia Lind.

Alla medarbetare på Södersjukhusets förlossning kommer även att delta i en utbildning som Karolinska institutet genomför för alla barnmorskor och förlossningsläkare inom hela SLL.

Vill du veta mer Södersjukhusets satsning på att minska antalet förlossningsskador?

Kontakta: Johanna Gréen, pressansvarig, 070-484 10 76, johanna.green@sodersjukhuset.se


Södersjukhuset är ett akutsjukhus genom hela livet. Akutsjukvården är vår kärnverksamhet och utgör, tillsammans med de stora folksjukdomarna, vår specialitet. Vi har också en av landets största förlossningskliniker och här föds över 7000 barn varje år. För oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära patientkontakten och se till att leva upp till våra ledord: ”för patienten - med patienten”.


Kontakt


Presstjänsten Södersjukhuset

press.sodersjukhuset@sll.se

070-4841076

Sofia Sjöman Waas

Presschef

sofia.sjoman-waas@sll.se

08-616 10 00

070-484 10 76 (Öppet alla dagar kl. 08.00 - 20.00)