I september bjuder FN in till toppmöte om livsmedelsförsörjningen, Food Systems Summit 2021, med fokus på kopplingen mellan mat, klimat och miljö samt hälsa. Södertälje kommun och Projekt MatLust har fått äran att stå värd för en regional dialog den 24 mars, som utgör en del av förberedelserna inför toppmötet.

Globalt produceras tillräckligt med livsmedel. Samtidigt påverkar dagens produktion och konsumtion av livsmedel både klimat och miljö och bidrar även i många fall till felnäring och ohälsa. Livsmedelssystemen behöver transformeras så att maten vi äter framställs och konsumeras på ett hållbart sätt. FN:s generalsekreterare António Guterres har därför tagit initiativ till ett toppmöte om livsmedelssystem, Food Systems Summit 2021 (FSS).

Samtliga medlemsländer har uppmanats att arrangera nationella och regionala dialogmöten om hållbara livsmedelssystem (Food Systems Summit Dialogues) som förberedelse inför toppmötet. Södertälje kommun och Projekt MatLust står värd för en regional dialog, som tillsammans med Härnösands kommuns regionala dialog och Regeringskansliets nationella dialog från 25 januari ska rapporteras som en del av förberedelserna inför FN:s toppmöte.

"Södertälje kommun har en lång tradition av att arbeta med hållbara livsmedel och vi gläds åt att bidra till FN:s toppmöte genom att arrangera denna regionala dialog.”, säger Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande (s) i Södertälje.

Projekt MatLusts och Södertälje kommuns regionala dialog arrangeras den 24 mars i samarbete med Per Callenberg, statssekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson och ordförande i Svenska FAO-kommittén. Dialogen hålls med särskilt inbjudna deltagare och gruppen är brett sammansatt för att fånga upp så många perspektiv som möjligt. Dialogen leds av Lovisa Madås från kunskaps- och mediebolaget AGFO, och syftar till att synliggöra svårigheter, hitta möjligheter och identifiera transformativa initiativ för en mer hållbar framtid. Utgångspunkten för dialogen kommer vara FAO-kommitténs nyutkomna skrift ”Hållbara livsmedelssystem – kunskap, innovation och samarbete”.

"Toppmötet är ett viktigt avstamp i arbetet mot hållbar utveckling både i Sverige och på global nivå. MatLust och Södertälje kommun har konkret och framgångsrikt visat hur samverkan och dialog kan skapa förutsättningar för förändring och därför är jag mycket glad för att genomföra den här dialogen tillsammans.”, säger Per Callenberg, statssekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson och ordförande i Svenska FAO-kommittén.

Sara Jervfors, kostchef i Södertälje kommun och projektchef för MatLust, är praktiskt ansvarig för den regionala dialogen.

"Vi ser förstås detta som ett kvitto på att både näringslivsprojektet MatLust och Södertälje kommun gör viktiga och uppskattade saker för omställningen till ett mer hållbart livsmedelssystem. Nu ska vi nyttja det stora nätverk vi skapat för att skapa en konstruktiv och framåtriktad dialog den 24 mars.”

Talare på dialogen är - förutom Per Callenberg, Boel Godner, Sara Jervfors och moderator Lovisa Madås - också Olga Grönvall Lund, Reformaten, Michael Maroutian, Sevan AB, Fredrik Kjellröier, ekobonde i Uppland och Pernilla Johnsson, SLU Future Food.

Läs mer om Sveriges åtaganden inför Food Systems Summit 2021 på Regeringens hemsida.

Läs mer om Food Systems Summit 2021 på FN:s hemsida.

 

Kontakt:

Sara Jervfors, projektchef MatLust & kostchef i Södertälje kommun.
Tel: 08-52306466, e-post: sara.jervfors@sodertalje.se.

Ida de Oquiñena, kommunikation, MatLust.
Tel: 08-52306442, e-post: ida.de-oquinena@sodertalje.se.  

 

MatLust arbetar för att utveckla en hållbar livsmedelsnäring i Stockholmsregionen. Det är ett EU-projekt som erbjuder kostnadsfria utvecklingsprogram, nätverk och andra former av stöd till små och medelstora livsmedelsföretag.

MatLust satsar på att bli ett kunskapscentrum och en kreativ mötesplats för mat och hållbarhet och drivs av Södertälje kommun genom Destination Södertälje, med KTH och Södertälje Science Park som partners.
Kontakt


Ida de Oquiñena

Kommunikation

ida.de-oquinena@sodertalje.se

08-52306442

0720831161

Daniel Dworetsky

Kommunikation

daniel.dworetsky@sodertalje.se

08-5230 4805

076-648 22 36