Universitetskanslerämbetet (UK-ämbetet) har beslutat att ge Södertörns högskola rätt att utfärda ämneslärarexamen i engelska mot gymnasieskolan och grundskolans årskurs 7-9.

Efter UK-ämbetets granskning får Södertörns högskola rätt att utfärda ämneslärarexamen i engelska, beslutet togs den 30 april. Att högskolan fått rättigheter att utfärda ämneslärarexamen i engelska innebär att högskolan nu kan erbjuda engelska inom ämneslärarutbildningen troligen redan 2014. 

- Vi är väldigt glada att vi nu kan erbjuda lärarstudenterna en examen i engelska. Det har funnits en stark önskan om det bland högskolans lärarstudenter och det är ett stort och efterfrågat ämne som vi nu kan komplettera med, säger Hanna Sveen, programsamordnare för ämneslärarutbildningen vid Södertörns högskola.

- Att tillstånd beviljats för engelskans del är ett kvitto på att även den ämnesdidaktiska kompetensen är tillräcklig inom ämnet, säger Lisa Öberg, akademisk chef för lärarutbildningen vid Södertörns högskola. Förra året granskades den akademiska kvaliteten hos ämnet av dåvarande Högskoleverket, och högskolans kandidatutbildning i engelska fick omdömet mycket hög kvalitet.

Södertörns högskola har med det nya beslutet om examensrättigheterna i engelska nu rätt att utfärda ämneslärarexamen i sex av de största skolämnena:

  • Engelska för ämneslärare 7-9 och ämneslärare gymnasieskolan
  • Svenska för ämneslärare 7-9 och ämneslärare gymnasieskolan
  • Historia för ämneslärare 7-9 och ämneslärare gymnasieskolan
  • Religionskunskap för ämneslärare 7-9 och ämneslärare gymnasieskolan
  • Samhällskunskap för ämneslärare 7-9 och ämneslärare gymnasieskolan
  • Geografi för ämneslärare 7-9

Högskolans ansökningar om examensrättigheter i biologi, respektive svenska som andra språk för ämneslärare 7-9 och gymnasieskolan har inte godkänts av UK-ämbetet. Inte heller examen i filosofi med inriktning mot gymnasieskolan.

Södertörns högskola har examensrätt på samtliga nivåer inom lärarutbildningen. Från förskollärarexamen till ämneslärarexamen.
Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.


Kontakt


Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

072-236 05 43

Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453

Emma Williams

Forskningskommunikatör

emma.williams@sh.se

0722088876