Södertörns högskola får, som ett av åtta lärosäten i landet, rätt att utfärda både förskollärar- och grundlärarexamen. Högskoleverket genomför en kvalitetsgranskning av landets lärosäten som bedriver lärarutbildning inför hösten 2011, när nya examina införs.

Den 17 december har Högskoleverket beslutat att Södertörns högskola får rätt att utfärda examen för grundlärare. Södertörns högskola är det enda lärosätet i Stockholmsområdet som får rätt att examinera grundlärare.

- Jag är stolt över vår lärarutbildning och över det professionella engagemang och intresse våra lärare har, säger Moira von Wright, rektor vid Södertörns högskola. Vi satsar på att ge våra blivande lärare gedigen kunskap samtidigt som vi rustar dem att vara skickliga lärare för elever med olika förmågor, erfarenheter och intressen.

Under 2010 har samtliga lärosäten i landet som bedriver eller önskar att bedriva lärarutbildning, fått ansöka hos Högskoleverket om rätt att utfärda lärarexamen. Södertörns högskola har lämnat in ansökan om examenstillstånd gällande förskollärarutbildning, grundlärarutbildning samt ämneslärarutbildning. Tidigare i veckan meddelades Södertörns högskola att de får utfärda examen även för förskollärare.

Rätt att examinera grundlärare
Grundlärarexamen är uppdelad i tre olika inriktningar; mot förskoleklass och åk 1-3, mot årskurs 4-6 samt mot fritidshem. Södertörns högskola får rätt att examinera samtliga inriktningar.

- Vi vet att vi vid Södertörns högskola har mycket hög kompetens i lärarkåren med många disputerade lärare, säger Lisa Öberg, föreståndare vid lärarutbildningen vid Södertörns högskola. Lärarutbildningarna vid Södertörns högskola startade 1998. Vi har under mycket kort tid byggt upp stor kompetens, en bra stuktur och utbildning med hög kvalitet.

Vid Södertörns högskola bedrivs landets enda lärarutbildning med interkulturell profil. Den har visat vara sig mycket attraktiv bland studenterna och spelar en viktig roll i samhället.

- Detta är ett erkännande för vår interkulturella profil, påpekar Moira von Wright.

Beslut gällande ämneslärarutbildningen fattas av Högskoleverket den 18 januari.

Kontakt

Lisa Öberg, föreståndare vid lärarutbildningen vid Södertörns högskola: 070-608 01 96

Eleonor Björkman, informatör Södertörns högskola: 070-286 13 32

Besluten hos Högskoleverket

Länk till beslut om grundlärarexamen hos Högskoleverket:
http://www.hsv.se/publikationerarkiv/pressmeddelanden/2010/listanpalarosatensomfarexamineragrundlarare.5.4afd653a12cabe7775880002901.html

Länk till beslut gällande Södertörns högskola:

F - åk 3:
http://www.hsv.se/download/18.4afd653a12cabe7775880002966/641-933-10-sodertorn.grundF-3.pdf

Åk 4 – 6:
http://www.hsv.se/download/18.4afd653a12cabe7775880002946/641-933-10-sodertorn-grund4-6.pdf

Fritidshem:
http://www.hsv.se/download/18.4afd653a12cabe7775880002984/641-933-10-sodertorn-grund-fritid.pdf

Beslut gällande förskollärarutbildning:

Länk till beslut om förskollärarexamen hos Högskoleverket:
http://www.hsv.se/publikationerarkiv/pressmeddelanden/2010/larosatenasomfarexamineraforskollarareochyrkeslarare.5.4afd653a12cabe7775880002109.html

Länk till beslut gällande förskollärarexamen vid Södertörns högskola:
http://www.hsv.se/download/18.4afd653a12cabe7775880002524/641-933-10-sodertorn-forskollarare.pdfSödertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.


Kontakt


Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

072-236 05 43

Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453

Emma Williams

Forskningskommunikatör

emma.williams@sh.se

0722088876