Södertörns högskola och Tekniska museet har inlett ett samarbete med syfte att öka intresset för teknik och naturvetenskap i Södertörnsregionen.

Redan till hösten kommer studenterna vid lärarutbildningen med inriktning mot förskola, förskoleklass och grundskolans tidigare år, att få tillbringa mellan fem och tio heldagar på Teknorama, Tekniska museets Science Center. Där kommer de att få handfast, konkret och inspirerande undervisning i hur man kan lära ut teknik och naturvetenskap till barn i skolan.

Teknorama består av tre stora utställningshallar som behandlar olika teman. Utställningarna i sig är ett pedagogiskt hjälpmedel för att upptäcka teknik och naturvetenskap.

- Science Centerpedagogiken är en viktig del i den lärarutbildning vi bygger upp här på Södertörns högskola, och vi är därför mycket glada över detta nya samarbete, menar Ingela Josefson, rektor vid Södertörns högskola.

- Genom att gå in i ett långsiktigt samarbete med Södertörns högskola hoppas vi kunna etablera museet som en viktig kunskapskälla för studenter. Vi vill att museet ska vara en självklar plats för lärande, innovation och inspiration. Med detta samarbete kan vi utveckla varandras verksamheter och ha ett ömsesidigt utbyte av varandra i utveckling av ny kunskap, säger Ann Follin, chef på Tekniska museet.

Parterna hoppas att samarbetet mellan ett nationellt vetenskapligt museum, förlagt i innerstaden och en relativt nystartad högskola ska leda till ökad kunskap och intresse för teknik och naturvetenskap bland både lärarstudenter och barn i Södertörns kommuner.

- Vi hoppas att avtalet mellan Södertörns högskola och Tekniska museet kan fungera som ett första steg i ett långvarigt samarbete, avslutar Ingela Josefson.

Södertörns högskola och Tekniska museet har inlett ett samarbete med syfte att öka intresset för teknik och naturvetenskap i Södertörnsregionen.

 

Läs mer på www.sh.se

Kontakt:
Peter Strandbrink, dekan på lärarutbildningen, Södertörns högskola
08-608 45 81, Peter.Strandbrink@sh.se
För pressbild:
Annika Borg, Södertörns högskola
08-608 42 09, Annika.Borg@sh.se _______________________________________________________
Södertörns högskola är ett ungt och dynamiskt lärosäte med unik profil, beläget i södra Stockholm. Vid högskolan bedrivs kvalificerad forskning. Särskilt starka forskningsområden är Östersjö- och Östeuropaforskning, samtidshistoria, institutionell förändring i det moderna samhället, interreligiösa relationer, genusstudier, kritisk kulturteori och estetik, miljövetenskap och biovetenskap.

Ett mångvetenskapligt arbetssätt är utmärkande för högskolan. Samverkan över ämnesgränserna betonas för att nå nyanserad kunskap om komplexa samhälleliga fenomen. Verksamheten vid Södertörns högskola genomsyras av ledorden mångvetenskap, mångkulturalitet och medborgerlig bildning.Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.


Kontakt


Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

072-236 05 43

Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453

Emma Williams

Forskningskommunikatör

emma.williams@sh.se

0722088876