Bakgrund

Södertörns högskola har haft flera medarbetare som medverkat på kulturklubben Forum. Högskolan har dock inte haft några formaliserade avtal eller ekonomiska transaktioner med Forum. När det genom Metoo-rörelsen uppdagades att Forums föreståndare polisanmälts för sexuella trakasserier gjorde Södertörns högskola en översyn som framförallt gällde de praktikplatser som högskolans studenter haft på Forum. Efter översynen formulerades ett pressmeddelande som skickades ut den 13 dec 2017. Beklagligt nog framkom inte i det pressmeddelandet att en doktorand på högskolan gjort en polisanmälan mot kulturklubbens föreståndare. Detta med anledning av att den medarbetare som var med och formulerade pressmeddelandet och hade kännedom om polisanmälan, valde att inte upplysa högskolans ledning om detta. Medarbetaren var även handledare till doktoranden som polisanmält Forums föreståndare.

Detta har Södertörns högskola tidigare gjort sedan polisanmälan blev känd:

  • Rektor har haft ett korrigerande samtal med medarbetaren som, med hänvisning till tystnadslöfte gentemot doktoranden, inte upplyste högskolans ledning om polisanmälan.
  • Medarbetaren är inte längre handledare till doktoranden.
  • Medarbetaren är inte längre studierektor för ämnets forskarutbildning
  • Rektor har framfört sin och högskolans ursäkt till doktoranden
  • Doktoranden har erbjudits stöd av företagshälsovården.
  • En förklarande text har publicerats på högskolans intranät.
  • På frågor från medarbetare och journalister har vi berättat vad som hänt.
  • Högskolan har gjort en översyn över rutiner för studenters praktik och verksamhetsförlagd utbildning. De nya rutinerna beslutas i augusti.
  • En organisationskonsult från Södertörns högskolas företagshälsovård är anlitad för att se över rutiner kring denna typ av personalärenden samt hantering av detta ärende.

Nu tillsätts en oberoende granskning under ledning av advokat Biörn Riese

- Vi har hanterat denna komplicerade fråga efter bästa förmåga. Vi har varit i kontakt med både handledare, doktorand och vår egen jurist löpande för att balansera vår kommunikation kring detta. Vi anser att denna fråga är av största vikt för högskolans studenter och anställda. Därför väljer vi nu att tillsätta en oberoende granskning för att se om vi borde gjort något ytterligare, kommenterar rektor Gustav Amberg.

Granskningen tar sin början så snart som möjligt. Syftet med granskningen är att identifiera åtgärder för att förbättra samt att förhindra att liknande händelser upprepas i framtiden. Högskolan ser fram emot resultatet av denna oberoende granskning.


Taggar

Huddinge

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.


Kontakt


Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

072-236 05 43

Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453

Emma Williams

Forskningskommunikatör

emma.williams@sh.se

0722088876