Institutet för Mediestudier har tagit initiativ till att årligen genomföra en undersökning om hur den svenska journalistiken mår och har bett professor Gunnar Nygren och Ester Appelgren på Södertörns högskola att utföra den allra första undersökningen.

Hur mår den svenska nyhetsjournalistiken? Den frågan hoppas Institutet för Mediestudier kunna besvara i sin kommande årsbok. Institutet för Mediestudier, tidigare benämnt Sim(o), genomför just nu med hjälp av medarbetare på Södertörns högskola en enkätundersökning till landets nyhetsredaktioner för att ta reda på hur mediebranschen utvecklas.

– Vi valde Gunnar Nygren och Södertörns högskola eftersom vi känner hans kompetens och för att han och hans medarbetare tidigare gjort liknande studier inom området lokal journalistik, säger Lars Truedsson, föreståndare för Institutet för Mediestudier.

Gunnar Nygren och Ester Appelgren har ställt samman en enkät som skickats ut till över 100 redaktioner inom dagspress, gratispress, radio och tv, och resultatet ska publiceras i Mediestudiers årsbok. Undersökningen är en del av studien, den andra delen är en innehållsanalys som görs av Karlstad Universitet.

– Vi frågar till exempel om hur många personer som finns på redaktionen, vilken kompetens som finns, vilka arbetsuppgifter de har. Allt för att få en bild av journalisternas förutsättningar att bedriva en granskande och oberoende journalistik, berättar Gunnar Nygren, professor i journalistik. Det riktigt intressanta blir ju när vi gör återkommande undersökningar om samma sak och kan jämföra utvecklingen.

2014 publicerade Gunnar Nygren tillsammans med Kajsa Althén ”Landsbygd i medieskugga”, en undersökning om hur nedmonteringen av lokalredaktioner påverkar mediebilden. Den nu aktuella undersökningen är delvis en fortsättning på den studien.

– Vår uppgift är att ge allmänheten kunskap om hur journalistiken klarar av att genomföra sin demokratiska grunduppgift. I det uppdraget ingår att försöka besvara frågan om mediebranschens förutsättningar att utvecklas – exempelvis den pressade ekonomin. Det här är en del i det jobbet, säger Lars Truedson.Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.


Kontakt


Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

072-236 05 43

Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453

Emma Williams

Forskningskommunikatör

emma.williams@sh.se

0722088876