Forskningscentret Reinvent på Södertörns högskola har fått i uppdrag av Myndigheten för kulturanalys att utvärdera regeringens satsning på kulturverksamheter i områden med lågt valdeltagande och andra socioekonomiska utmaningar.

Forskningscentret Reinvent på Södertörns högskola har fått i uppdrag av Myndigheten för kulturanalys att utvärdera regeringens satsning på kulturverksamheter i områden med lågt valdeltagande och andra socioekonomiska utmaningar.

Regeringens satsning på konst och kultur var en av de första som lanserades av den nya regeringen efter valet 2014. Kulturminister Alice Bah Kuhnke framhåller satsningens betydelse för att skapa en mer jämlik fördelning av det offentliga kulturutbudet. Medborgarnas inflytande över konsten och kulturen i det egna bostadsområdet är en viktig del av satsningen, liksom att skapa förutsättningar för ökat inflytande och delaktighet.

Syftet med utvärderingen är att utvärdera hur genomförandet har svarat mot syftet med satsningen.

– Det är glädjande att Reinvent får förtroende att göra denna utvärdering av kultursatsningarnas betydelse i utsatta områden. Några av våra forskare ska också vara med och utvärdera Malmökommissionens arbete om jämlik hälsa. Detta är bevis på att våra långsiktiga satsningar på att bygga upp relevant forskning och samverkan är till nytta för, och tillmäts betydelse i, det omgivande samhället, säger Apostolis Papakostas, professor i sociologi och forskningsledare vid Reinvent.

Satsningen fick det gemensamma namnet Äga rum och är uppdelad i två delar: Kulturrådets satsning Kreativa platser och Statens konstråds satsning Konst händer. Statens konstråd avslutar sin satsning 2018 och Kulturrådet under 2019.

Både Kreativa platser och Konst händer bygger på samarbeten mellan organisationer och institutioner i de aktuella bostadsområdena. Lokala aktörer har fått ansöka om att medverka i satsningen.

Reinvent är Södertörns högskolas centrum för forskning om samhällsutveckling i suburbana landskap och leds av professor Apostolis Papakostas. Utvärderingen kommer att genomföras av Lena Sohl, lektor i sociologi vid Södertörns högskola.Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.


Kontakt


Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

072-236 05 43

Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453

Emma Williams

Forskningskommunikatör

emma.williams@sh.se

0722088876