Den 22 november firas Akademisk högtid på Södertörns högskola. Högskolans första hedersdoktor Piotr Sztompka, professor i teoretisk sociologi, promoveras och fem nya professorer installeras; Meeri Hellsten, Per Bolin, Christine Farhan, Johan Eriksson och Carl Anders Säfström. Sztompka, som är ett världsnamn inom sociologin och även tidigare en del av högskolan, håller även en öppen föreläsning. 

Varje år firar högskolans personal och särskilt inbjudna gäster Akademisk högtid på Södertörns högskola, i år äger den rum den 22 november. Nya professorer installeras och nya doktorer promoveras, för första gången promoveras i år även en hedersdoktor. Den högtidliga ceremonin äger rum i högskolans aula. Efter högtiden följer mingelmiddag och fest i aulafoajén.

De nya professorer som installeras i år är Per Bolin, professor i historia, Johan Eriksson, professor i statsvetenskap, Christine Farhan, professor i litteraturvetenskap, Meeri Hellsten, professor i pedagogik och Carl Anders Säfström, professor i pedagogik. Nya professorer presenteras traditionellt i en högtidsskrift som delas ut inför ceremonin och sedan finns att läsa på högskolans webbplats.

Ett världsnamn och en organisk del av högskolan

Piotr Sztompka, högskolans första hedersdoktor, är professor i teoretisk sociologi vid Jagiellonian University of Krakow i Polen. Han är ett världsnamn inom sociologi och samhällsvetenskap och har skrivit många böcker som blivit klassiker inom sociologin.

- Det är roligt att Södertörns högskolas första hedersdoktor kommer från Polen och liksom högskolan har en tydlig Östersjö- och Östeuropaprofil. Så stärks vår betydande, mångvetenskapliga forskning med inriktning på Östersjö- och Östeuroparegionen, säger Rebecka Lettevall, föreståndare för CBEES, Center for Baltic and East European Studies.

Sztompka besökte Södertörns högskola första gången 2006, då han var keynote speaker vid Sveriges sociologförbunds årliga konferens som hölls här, och bjöds därefter in som gästforskare vid CBEES 2007. Han har sedan dess varit en organisk part av högskolan och hållit flera omtalade föreläsningar och uppskattade doktorandkurser. En av hans föreläsningar dokumenterades och blev nummer ett i den skriftserie som etablerats som Södertörn Lectures, där senare föreläsningar vid högskolan av andra stora namn som Saskia Sassen och Dalai Lama finns nedtecknade. Han har även ett omfattande akademiskt närverk av hög klass som har varit till gagn för högskolan.

Sztompka har betytt mycket för teoriutvecklingen och i sin forskning både fördjupat sig i abstrakta, teoretiska ämnen men även forskat om mer konkreta frågor som social förändring i långa tidsförlopp och om livets mjuka aspekter, till exempel tillit, värderingar, normer och emotioner.

- Jag är imponerad av hans djup och bredd, säger Apostolis Papakostas, professor i sociologi vid Södertörns högskola. Han har skrivit allt från viktiga teoretiska verk i sociologi till böcker om vardagslivet.

Av det trettiotal böcker han skrivit varav flera är översatta till många språk, är "The Sociology of Social Change" och "Trust: A Sociological Theory" ett par av hans viktigaste verk. Han har varit ordförande för The International Sociological Association, och fått ett flertal prestigefyllda internationella priser. Piotr Sztompka är hedersdoktor vid The State University of the Social Sciences i Moskva och nu även vid Södertörns högskola.

Välkommen till en öppen föreläsning med Piotr Sztompka

I samband med promoveringen kommer Piotr Sztompka att ge en öppen föreläsning med titeln "Existential Uncertainty: the Predicament of Our Time".

När? Torsdagen den 21 november klockan 14.00 -15.30

Var? Sal MB416, Södertörns högskola, Alfred nobels allé 7, Flemingsberg

Fri entré, ingen föranmälan.Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.


Kontakt


Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

072-236 05 43

Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453

Emma Williams

Forskningskommunikatör

emma.williams@sh.se

0722088876