Anne Kaun Fotograf/Källa: Anna Hartvig/Södertörns högskola

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har utsett 27 nya Wallenberg Academy Fellows. Anne Kaun, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola, är en av de unga forskare som får ett femårigt anslag.

Hur påverkar automatiserade myndighetsbeslut vår syn på demokrati? För att rationalisera sina verksamheter utvecklar allt fler myndigheter digitala system för automatiserade beslut. Samtidigt fungerar de personer som jobbar för våra myndigheter som en länk mellan medborgare och stat. Så hur påverkas vår syn på demokratin av automatiseringen? Det ska Wallenberg Academy Fellow Anne Kaun, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola, studera. 

Wallenberg Academy Fellows är ett program som har inrättats i samarbete med de kungliga akademierna och 16 svenska universitet. Anslaget uppgår till mellan 5 och 15 miljoner kronor per forskare under fem år beroende på ämnesområde. Efter den första periodens slut har forskarna möjlighet att söka ytterligare fem års finansiering. För år 2021 är Anne Kaun professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola, en av de som tilldelats anslaget.

- Automatisering med hjälp av algoritmer och artificiell intelligens har stora effekter i samhället och berör oss alla, säger Anne Kaun. I det här området behövs det större och längre forskningsinsatser som rör sig bortom enskilda fallstudier. Jag är väldigt glad att jag får möjlighet att utforska dessa stora och svåra frågor under en längre tid och framför allt tillsammans med andra forskare.

Anne Kaun ska i sin forskning undersöka hur vår syn på demokratin påverkas av automatiseringen som sker i allt högre grad i samhället. Med hjälp av en enkätstudie och fokusgruppintervjuer ska Kaun undersöka hur medborgare som har fått ett automatiserat beslut i välfärdssektorn uppfattar det, och om det har någon inverkan på deras syn på vår demokrati. Hon ska också etablera en forskningshub för digital välfärd med målet att samla forskare som vill studera hur digitaliseringen påverkar vårt samhälle.

Ett mål i projektet är att kunna utveckla riktlinjer för beslutsfattare, så att de ska veta inom vilka områden digitala lösningar kan effektivisera myndigheters arbete och inom vilka områden det kan skada tilltron till demokratin.

- Det är oerhört glädjande att Anne Kaun tilldelas Wallenberg Academy Fellows, säger Gustav Amberg, rektor vid Södertörns högskola. Det är ett bevis på att högskolans forskare bedriver en samhällsrelevant och aktuell forskning av absolut högsta kvalitet som knyter an till frågor som berör oss på många sätt. Anne Kauns projekt är ett lysande exempel på områden där tekniken visserligen kan lösa många utmaningar, men som också behöver beforskas utifrån ett humanistiskt och samhällsvetenskapligt perspektiv för att se hur det i förlängningen påverkar människor och vårt samhälle.

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.Kontakt


Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

072-236 05 43