Solcellsanläggningen i Bostorp. Foto: Johanna Wallin, Energikontor Sydost.

Kartläggningen av solceller i Blekinge för år 2016 visar att antalet installerade solceller har ökat med 74 % från föregående år.

Solceller blir allt mer populärt och antalet anläggningar ökar i alla Blekinges kommuner. Vid slutet av 2016 fanns 212 solcellsanläggningar i Blekinge med en sammanlagd effekt på 3,3 MW (3 300 kilowatt) vilket är en ökning med 74 procent jämför med året innan. Elproduktionen från solceller i Blekinge uppgår till ungefär 3,3 miljoner kilowattimmar (kWh), vilket motsvarar elförbrukningen för cirka 600 familjer
(5 500 kWh per hushåll).
Rödeby Elverks nya anläggning i Bostorp står ensam för en stor del av ökningen. Bostorps solcellsanläggning har effekten 600 kW, och är därmed störst i Blekinge. Näst störst är Olsgården i Kallinge om 205 kW, därefter följer Coop Karlshamn med 173 kW.

”Det lockar många att producera egen miljövänlig el. Dessutom är det ekonomiskt fördelaktigt”, säger Pierre Ståhl, Projektledare på Energikontor Sydost. Du kan söka ekonomiskt stöd hos länsstyrelsen och få råd och tips av din kommunala energi- och klimatrådgivare.

För mer information, kontakta gärna Pierre Ståhl,
070-688 75 20, pierre.stahl@energikontorsydost.se

Även i Skåne har det skett en stor ökning av installerade solceller. Total installerad effekt är nu 24,5 MW (23 500 kW), en ökning med 75 % jämfört med 2015.

Mer information om statistiken över solceller i Skåne och Blekinge
finns på projektet Sol i Syds hemsida.
Skåne: http://solisyd.se/material/statistik-solceller-i-skane/
Blekinge: http://solisyd.se/material/statistik-solceller-i-blekinge/

Kartläggningen av solceller i Skåne och Blekinge är framtagen Solar Region Skåne och Energikontor Sydost. Statistiken tas fram årligen 2016–2018 inom ramen för
Sol i Syd som är ett utvecklingsprojekt för att främja solenergi i Skåne och Blekinge. Projektet erhåller stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden
Energikontor Sydost arbetar med förnybar energi och energieffektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling. Arbetet utförs i nära samverkan med privata och offentliga aktörer i sydöstra Sverige, samt myndigheter och europeiska partners.


Kontakt


Johanna Wallin

Kommunikatör

johanna.wallin@energikontorsydost.se

0709-21 60 56