10 oktober samlas över 60 fastighetsägare, arkitekter och planerare i Sölvesborg för att delta på en utbildning om solenergi i byggnader. Utbildningen arrangeras av Energikontor Sydost Länsstyrelsen i Blekinge län och Sölvesborgs kommun.

st Länsstyrelsen i Blekinge län och Sölvesborgs kommun.

Tisdag, 10 oktober samlas fastighetsägare/förvaltare, alltifrån kommunala bostadsbolag till bostadsrättsföreningar och Svenska kyrkan, för att delta på en utbildning som tar upp tekniska möjligheter med solenergi och varför det är en lönsam satsning. Om vi tog tillvara på solenergin som strålar in mot Blekinges byggnadstak skulle det kunna täcka över hälften av länets totala elanvändning. Kunskapsuppbyggnad inom planering och fastighetssektorn är därför viktigt för att vi ska få fler byggnader som kan producera egen energi.

-Nu öppnar sig fler möjligheter med solceller i takpannor och glas som ett komplement till konventionella solceller! Det gör att fler byggnader blir intressanta för solenergi. Både enskilda villaägare och större fastighetsägare kan göra storskillnad för miljön och samtidigt tjäna pengar på det genom att satsa på att producera sin egen el, säger Katrine Svensson, projektledare på Energikontor Sydost

I Blekinge har länets kommunala planerare utbildats i hur de kan stimulera solenergi genom att ta upp det i översiktsplanering, detaljplaner och bygglov. Både de och privata fastighetsägare kan använda den framtagna solkartan över Blekinges byggnader.

-Vi vill få fler fastighetsägare att använda solkartan över Blekinge. Där kan de snabbt få en bild över vilken potential som finns för att producera el på deras tak och fasader. Dessutom har vi ett bra läge i Blekinge med många soltimmar, säger Samuel Karlström, klimat-strateg på Länsstyrelsen i Blekinge län.

Föreläser gör Michiel van Noord, konsult inom specialistområden som rör solenergi. Under dagen berättar en installatör hur det går till i praktiken från idé till färdig solcellsanläggning.

Datum: Tisdag, 10 oktober

Tid: 09.30

Plats: Furulundsskolans aula, Yndevägen 2, Sölvesborg

För mer information, kontakta

Katrine Svensson, Energikontor Sydost tfn 073-50 88 529

Samuel Karlström, Länsstyrelsen i Blekinge län tfn 010-22 40 120

Programpunkter:

09.30 Inledning - Energikontor Sydost

09.45 Vad påverkar potentialen för solenergi på byggnader? - Michiel van Noord, ESAM

Fysisk potential för solenergi i Sverige. Påverkan av takets lutning, riktning och skuggning.

Använd solkartan för att se solenergipotential för din fastighet.

Paus

Solenergi och arkitektur - Michiel van Noord, ESAM

Byggnadsapplicering och integrering av solenergi i byggnader. Vilken roll har arkitekten för integrering av sol i byggnader? Ny teknik på marknaden och goda exempel.

12.00 Gruppdiskussion

12.30 Lunch

13.30 Ekonomiska förutsättningar, varför satsa på solel? - Michiel van Noord, ESAM

Hur ser lönsamheten ut? Vilka möjligheter finns att ersätta andra material med solceller vid nybyggnad och hur påverkar det lönsamheten? Påverkar estetiska krav kostnaderna?

Att upphandla solcellsanläggningar, goda exempel och saker att tänka på.

14.30 Fika

14.50 Från idé till färdig solanläggning i praktiken - Björn von Palffy, Holje El

En installatör visar ett exempel och berättar hur de arbetar.

15.20 Avslutning
Energikontor Sydost arbetar med förnybar energi och energieffektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling. Arbetet utförs i nära samverkan med privata och offentliga aktörer i sydöstra Sverige, samt myndigheter och europeiska partners.


Kontakt


Johanna Wallin

Kommunikatör

johanna.wallin@energikontorsydost.se

0709-21 60 56