När släktforskaren Anna-Lena Andersson gästar Forsviks bruk 27 oktober kl. 15:00, får vi höra berättelsen om en till stora delar bortglömd kvinnohistoria.

Om verksamheten vid Prässebo, kvinnorna som bodde där och Hedvig Smedbergs pionjärarbete får vi höra i söndagens föredrag. Från 1930-40-talen kom allt fler kvinnor ut i förvärvsarbete men förväntades samtidigt ta fullt ansvar för det traditionella hushållsarbetet. Detta resulterade i flera fall att kvinnor med dubbla arbetsbördor drabbades av vad vi i dag kallar utbrändhet.

Problemet uppmärksammades av Hedvig Smedberg från Uddevalla, en kvinna med starkt engagemang inom nykterhets- och arbetarrörelsen. För de utarbetade husmödrarna skapade hon därför semesterhemmet Sommarro – en mångårig och betydelsefull men i dag glömd historia.

Maria Lindevall

Forsviks Bruk/Västarvet
0702-47 90 72, maria.lindevall@vgregion.se

Västarvet är en regional resurs i Västra Götaland. Vi gör natur- och kulturarvet levande och tillgängligt. Genom kunskap, utveckling och samverkan bidrar vi till ett hållbart samhälle. Västarvet är en del av Västra Götalandsregionen.


Bifogade filer

 VGR18-VA11802
Kontakt


Ida Northfell

Kommunikationschef

ida.northfell@vgregion.se

070-842 15 38

Anna Härdig

Kommunikatör

anna.hardig@vgregion.se

072-213 03 69

Zara Tellander

Kommunikatör

zara.tellander@vgregion.se

070-021 18 23

Marina Andersson

Kommunikatör

marina.ev.andersson@vgregion

070-085 29 00

Malin Strandlund

Kommunikatör

malin.strandlund@vgregion.se

072-175 53 35

Camilla Lindberg

Kommunikatör

camilla.p.lindberg@vgregion.se

072 038 74 45