På sex platser runt om i landet, söndagen den 6 september, uppmärksammas radbandet Frälsarkransen.

Frälsarkransen är ett radband, skapat av biskop emeritus Martin Lönnebo, för 24 år sedan, när han båtluffade i Grekland. En storm tvingade båten till en ö med bara 47 invånare inklusive byns präst. Martin fick tag på ett litet rum, och i det rummet började han skissa fram Frälsarkransen. Idag finns radbandet Frälsarkransen på tiotusentals handleder, i fickor och i väskor. Den har hjälpt otaliga människor till fördjupad bön och innerligare Gudskontakt.

Den 6 september uppmärksammas Frälsarkransen. Olika församlingar, pastorat, pilgrimscentrum och bokhandlare fick frågan om att skapa Söndag med Frälsarkransen och nu är flertalet evenemang på temat Frälsarkransen inplanerat, runt om i Sverige.

Frösö, Sunne, Norderö församling
Frälsarkransendag. Följande gäller så länge Coronapandemin håller i sig: Vi är noga med att det är max 50 personer i kyrkan. Vi avråder er som är 70+ eller tillhör en riskgrupp att närvara. Det är nolltolerans mot sjukdom. Vi kommer att livesända högmässan för er som inte kan närvara fysiskt. Vi filmar inte någon gudstjänstbesökande med hänsyn till den personliga integriteten.
 
Leksands församling
Gudstjänst kl 11 i Leksands kyrka med utställning av Skapelsens triptyk. Triptyken är ett samarbete mellan ikonografen Christina Lundström och Martin Lönnebo m.fl och man återfinner Frälsarkransens pärlor i motivet. Christina Lundström medverkar i gudstjänsten. Utställningen av triptyken pågår fram till 25 september då den flyttas till Åhls församling i Insjön och visas 27 september och sedan vidare till Siljansnäs kyrka där den visas 4 oktober. Båda visningar sker i samband med gudstjänster kl 11 i resp kyrka.

Söndrum-Vapnö församling
Temavandring genom församlingens Frälsarkransrunda

Filborna församling
Frälsarkransendag.

Gamla Uppsala församling
Sommarutställning om Frälsarkransen i Gamla Uppsala kyrka

Norrfjärdens församling
Enkel pilgrimsvandring i stilla tempo om Frälsarkransens pärlor. Samling vid Norrfjärdens kyrka kl.9.30 och avslut före kl.11 för möjlighet att delta i gudstjänst.

Läs mer om Frälsarkransen på verbum.se/fralsarkransen

Verbum skapar, distribuerar och marknadsför produkter och tjänster i tryckta och digitala kanaler mot den kyrkliga marknaden. Genom gediget kunnande om församlingarnas behov levererar vi relevant och värdeskapande innehåll. Vår målsättning är att hjälpa församlingarna att stärka sina verksamheter och nå sina mål.Kontakt


Sofie Kalodimos

Projektledare Frälsarkransen

sofie.kalodimos@verbum.se

0766 77 76 14

Åsa Svedin

Marknadsansvarig

asa.svedin@verbum.se

070 193 82 28