Nu öppnar Sophiahemmet även för covid-19-vaccinering i fas 4. För alla, inte bara listade patienter vid husläkarmottagningen. Vaccineringen sker i en åldersindelning om femårsintervall och bokas i appen Alltid öppet.

Vaccineringen på Sophiahemmet har pågått för fullt sedan mitten av mars. Avtalet med Region Stockholm avser minst 2 000 vaccinationer i veckan och innebär att verksamheten kommer pågå fram till hösten, eventuellt längre. Även de som fått sin första dos någon annanstans är välkomna att boka den andra dosen här. 

– Det känns bra att Sophiahemmet kan hjälpa till, vi har både kapacitet och kompetens, säger Hilmar Gerber, verksamhetschef för Husläkarmottagningen Sophiahemmet.

Så här långt har de flesta patienter som är listade på Husläkarmottagningen Sophiahemmet och ingår i fas 1 och fas 2 fått sin första dos vaccin. Många har också fått den andra dosen. Birgitta Wallin från Södermalm är en av dem.

– Det har funkat jättebra båda gångerna. Sophiahemmet har verkligen fått till en smart lösning i sina lokaler, så det går enkelt att hålla avstånd. Dessutom är alla i personalen så himla trevliga, säger hon. 

Rekordstort intresse
Intresset från Sophiahemmets medarbetare att hjälpa till vid vaccineringen är rekordstort. Och de behövs verkligen. Det krävs ungefär 15 personer vid varje vaccineringspass för att allt ska fungera, från läkare och sjuksköterskor till vaktmästare och it-tekniker. 

– För mig är det självklart att ställa upp. För att jag vill ta ett samhällsansvar, men också för att jag tycker det är roligt, säger Kristina Blüthl-Ramqvist, som under tio år arbetade som distriktssköterska på husläkarmottagningen, men sedan två år tillbaka är pensionär. 

Hon räknar med att fortsätta arbeta en dag i veckan också under fas 4. Uppgifterna växlar mellan att boka tider för dos två, tillreda vaccin och ge vaccinsprutor.

– Jag tycker alla arbetsmoment är intressanta men mötet med patienten vid vaccineringen är roligast, säger hon.

Trots att hon har trettio års erfarenhet av att ge vaccin, har hon aldrig tidigare varit med om att vaccinera så många människor på en gång. 

– Det har fungerat väldigt bra. Allt här är extremt välorganiserat och patienterna verkar mycket nöjda, säger hon. 

Läs mer på Sophiahemmet Sjukhus
Läs mer på Sophianytt 

Text: Inger Sundelin
Foto: Pia Hultkrantz


Sophiahemmet Sjukhus bedriver högkvalitativ specialistvård genom ett 40-tal specialistcenter som utgörs av självständiga vårdgivare. På sjukhuset finns specialistläkarmottagningar, medicinsk service samt operations- och vårdavdelningar. Våra mer än 350 specialistläkare och tusentalet engagerade medarbetare strävar efter att ge ca 600 000 patienter årligen bästa möjliga vård.


 Kontakt


Marina Dyfverman

Kommunikationschef

marina.dyfverman@sophiahemmet.se

08-406 20 17

Pia Hultkrantz

Kommunikationsansvarig

pia.hultkrantz@sophiahemmet.se

08-406 20 16