Efter fyra veckors testkörningar var det på onsdagen dags för leverantören Optibag att slutligen överlämna den nya sorteringsanläggningen i KSRR:s händer på riktigt.

Optibag har fram tills nu ansvarat för driften och de testkörningar som gjorts visar att anläggningen fungerar precis så bra som vi hoppades.

Utsorteringsgraden av de gröna påsarna ligger på hela 96 procent!

- Tack vare att våra abonnenter hela tiden varit så duktiga på att sortera matavfallet har vi redan säkerställt att vi med råge kan leverera den mängd slurry och förbränningsavfall vi åtagit oss, säger KSRR:s vd Jan Fors.

Överlåtandet undertecknades i samband med en pressvisning på onsdagen av förbundsordförande Steve Sjögren (S) och Optibags vd Stefan Holmertz.KSRR är ett kommunalförbund med uppgift att omhänderta hushållens avfall inom Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås kommuner. Inom förbundet bor det ca 130 000 invånare och KSRR har ca 38 000 abonnenter. 5 000 sopkärl töms varje dag och våra återvinningscentraler besöks av ca 1 200 fordon. Vid vår avfallsanläggning på Moskogen hanterar och behandlar vi alla typer av avfall. Hos KSRR arbetar ca 80 medarbetare, vårt uppdrag utförs i såväl egen regi som av upphandlade entreprenörer. Verksamheten är helt taxefinansierad och KSRR omsätter ca 160 Mkr årligen.


Kontakt


Ulrika Bergström

Kommunikationsansvarig

ulrika.bergstrom@ksrr.se

070-654 02 41