Efterfrågan på tandvård har ökat samtidigt som det utbildas för fåtandhygienister och tandsköterskor i Västra Götaland. För att förbättra tillgänglighetenarbetar Folktandvården bland annat med konsultationer på distans och ökadsamverkan.

Den 26 september var delårsrapporten för 2018 uppe i tandvårdsstyrelsen. I rapporten märks bland annat tandvårdens brist på utbildad personal.
– Trots att vi i Folktandvården har blivit fler medarbetare så saknar vi i dagsläget många personer, säger Kristina Carlsson, tf ordförande i tandvårdsstyrelsen. Störst brist har vi på tandhygienister men vi är även för få tandsköterskor, tandläkare och specialisttandläkare. Det är bekymmersamt.

Flera olika lösningar

Folktandvården arbetar med flera olika lösningar för att öka tillgängligheten till tandvård i hela Västra Götaland. Ett exempel är ökad samverkan mellan kliniker i landsort och storstad för att stötta varandra med personal, ett annat är konsultation med specialist på distans. Tio kliniker ingår i ett nystartat pilotprojekt där patienter som behöver specialisttandvård får möjlighet att träffa en specialisttandläkare via videolänk. 
– Patienten träffar sin allmäntandläkare på kliniken som samtidigt kopplar upp sig och har en direktkontakt med specialisten. Vi kan se flera vinster med det här arbetssättet. Patienten slipper åka till specialistkliniken, specialisten kan se fler patienter under en dag och allmäntandläkarna utvecklar sin kompetens, säger tandvårdsdirektör Ann-Charlotte Sundelin.

Tandhygienist i kommun utökas

En annan utmaning för Folktandvården är att möta behovet av tandvård hos vår ökande andel äldre. För att höja kunskapen om munhälsa och tandvård bland kommunens vård- och omsorgspersonal har Folktandvården på prov haft en tandhygienist anställd i kommunen i Mariestad. Nu fortsätter satsningen i samarbete med Borås, Kungälv, Skövde och Trollhättan. Under tre år kommer de fyra kommunerna att ha en pilotverksamhet med tandhygienist i kommun. Verksamheten planeras starta under fjärde kvartalet 2018.

Möter behov med nya lokaler

I delårsrapporten går det även att läsa om etableringar i nya lokaler. Under året har Folktandvården flyttat in i nya lokaler i Henån, Kungshamn och Amhult i Göteborg. Under fjärde kvartalet färdigställs nybyggnationer i Åmål och i Björkekärr i Göteborg.

För frågor kontakta:

Ann-Charlotte Sundelin, tandvårdsdirektör, tel. 0705-53 49 91
Kristina Carlsson tf ordförande, tel. 0702-780 190

Om Folktandvården Västra Götaland

På Folktandvården Västra Götaland arbetar cirka 3 000 personer på 157 kliniker. Vi erbjuder både allmän- och specialisttandvård. Vi forskar för framtiden och utbildar studenter på vår sommarskola, handleder nyutexaminerade tandläkare och utbildar specialisttandläkare och tandsköterskor. Folktandvården Västra Götaland är en del av Västra Götalandsregionen.

Välkommen att besöka Folktandvården Västra Götalands webbsida och pressrum

Följ Folktandvården Västra Götaland i sociala medier
Facebook
LinkedIn
Youtube  

Kontakt


Ebba Strömqvist

Presskontakt 1

ebba.stromqvist@vgregion.se

070-588 58 04

Kim Lindqwister

Presskontakt 2

kim.lindqwister@vgregion.se

0709-58 97 57