Unga människors röster är några av de starkaste i klimatdebatten just nu. Inte minst märks det genom initiativet "Skolstrejk för klimatet" och Greta Thunberg. Men de hörs inte i planeringen av gröna och mer hållbara städer. Forskare vid Södertörns högskola vill nu hitta nya metoder för att ta in dem i det arbetet.

Ungdomar världen över uttrycker en oro för framtiden och kräver att mer görs för att rädda vårt klimat. Forskare vid Södertörns högskola ska nu ta fram nya verktyg och metoder för att lyfta in unga vuxnas perspektiv i arbetet för mer hållbara städer. Ett som undersöks är gameification. 

— Spel kan ge en röst åt de som är blyga, eller de som inte har språket med sig. Det finns ett stort värde i att använda spel, det är en fantastisk värld av kreativitet och nyfikenhet. Det handlar om rättvisa också. Barn och unga vuxna är viktiga i stadsplaneringen för att det rör deras framtid. I dag är det ofta så att deras röster tolkas, men hörs sällan direkt, säger Romina Rodela, projektforskare i miljövetenskap vid Södertörns högskola.

Tillsammans med kollegorna Andrea Didon, Petri Lankoski och Kari Lehtilä, också från Södertörns högskola, leder hon nu projektet: Planering med ungdomar - ett verktyg och ett ramverk för engagerat, meningsfullt och framåtriktat deltagande för ungdomar i utformning av attraktiva och hållbara levnadsmiljöer.

Under projektets gång ska forskarna tillsammans med barn och unga arbeta fram metoder där de kan gestalta sina visioner och önskemål för det som kallas blågröna ytor i stadsplaneringen. Detta är tänkt att ske med olika kreativa vertyg som introduceras av en konstnärliga ledare i projektet. Metoder kan sedan användas för att lyfta in unga människors röster i stadsplaneringsprocessen. Att göra så skulle inte bara, enligt forskarna, vara ett stöd i klimatarbetet utan det skulle också göra de här miljöerna mer attraktiva för barn och unga. 

— Det skulle stärka dem i deras roll som framtidens väktare, säger Romina Rodela.

Projektet består av olika delar och vänder sig till ungdomar mellan 13 och 18 år. 

  • Ungdomarna kommer att delta i workshops, spelsimulation och konstnärliga verksamheter. 
  • Forskarna ska undersöka hur de tre verktygen möjliggör meningsfullt deltagande. De ska också identifiera de utmaningar stadsplanerare står inför, inte minst i områden med stora socioekonomiska skillnader och etnisk mångfald. 
  • Ta fram information och rekommendationer för en hållbar stadsplanering som på ett meningsfullt sätt inkluderar unga människor.

​ Andrea Didon, adjunkt vid Södertörns högskola säger att det också handlar om att låta barn se och vara en del av en demokratisk process. 

— Ungdomar är så viktiga och vi måste hitta metoder för att ge dem i socioekonomiskt utsatta områden en röst. De har rättigheter, rätt till sina grönområden. Vi måste hitta metoder att möta dem, säger Andrea Didon.

Södertörns högskolas initiativ Sommarhögskolan kommer också ta ett kliv in i projektet. Det är ett samarbete där ungdomar i 14-årsåldern från olika skolor i Järfälla, Huddinge och Södertälje får prova på flera aktiviteter på högskolan. En möjlighet för dem att möta forskning och högskolan.

Planning with youth är ett samarbete mellan forskare från Södertörns högskola, Köpenhamns universitet, Wageningen University i Nederländerna och Winnipeg University i Kanada. Det kommer att pågå mellan 2019 - 2024. ​Projektet har fått 7,9 miljoner kronor i forskningsanslag från Formas (Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande). Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.


Kontakt


Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

072-236 05 43

Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453