För ytterligare information kontakta:Roger Knudsen, chef för Konjunkturbarometern 08-453 59 06 (även mobil) Maria Billstam, Uppdrag, metoder och urval 08-453 59 04 (även mobil)Sarah Hegardt Grant, informationschef 08-453 59 11 (även mobil)

Roger Knudsen, chef för Konjunkturbarometern 08-453 59 06 (även mobil)

Maria Billstam, Uppdrag, metoder och urval 08-453 59 04 (även mobil)

Sarah Hegardt Grant, informationschef 08-453 59 11 (även mobil)



Konjunkturinstitutet tar fram prognoser som används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige. Vi analyserar den ekonomiska utvecklingen både i Sverige och internationellt och bedriver forskning med anknytning till detta. Institutet, som grundades 1937, är en statlig myndighet under Finansdepartementet. I likhet med andra myndigheter har KI en självständig ställning. Vårt analysarbete och forskning bedrivs utan politisk hänsyn. Vi är cirka 60 anställda.


Kontakt


Sarah Hegardt Grant

informationschef

sarah.grant@konj.se

08-453 59 11