Nu är det ett år sedan Göteborgs första mottagning för sprututbyte öppnade på Östra sjukhuset. Redan nu är nästan hälften av alla som injicerar droger i Storgöteborg inskrivna på mottagningen.

– Vi erbjuder ett brett utbud av vård och behandling till en stor grupp patienter som annars inte får det. I nuläget har vi 437 inskrivna patienter, vilket är nästan hälften av de uppskattningsvis 900 personer som injicerar droger i mottagningens upptagningsområde, säger Panos Vasilakis, vårdenhetschef för infektionsmottagningen på Östra sjukhuset.

Även patienterna är nöjda:
– Det betyder mycket, jag slipper risker med smittor och gamla nålar som är trubbiga. Sen är personalen väldigt omhändertagande, det är trevligt. Annars är det sällan man blir bra bemött som missbrukare inom vården, säger en patient som deltar i sprututbytesprogrammet.

Förutom sprututbyte erbjuds patienterna även provtagning, vaccination och behandling av bland annat HIV och hepatit, samt kan göra drop-in besök till exempelvis infektionsläkare, kurator för rådgivning och stöd samt barnmorska.
– Det handlar om mycket mer än att dela ut sprutor. Det är också ett sätt att sänka tröskeln till vården för den här patientgruppen samt erbjuda en ingång i beroendevården – för den som vill. Under året har vi hänvisat 28 patienter till substitutionsbehandling och beroendevård. Ytterligare 20 patienter har haft minst en kontakt med vår beroendeläkare och sju patienter har hänvisats till psykiatriakuten, säger Magdalena Ydreborg, infektionsläkare.

Nytta för individ och lönsamt för samhällsekonomin
Västra Götalandsregionen är särskilt intresserad av att följa hur sprututbytesmottagningarna bidrar till en bättre hälsa bland målgruppen, som leder till färre sjukhusinläggningar.

– Socialstyrelsen har konstaterat att ju oftare injektionsmissbrukare delar sprutor med varandra, desto fler vårdtillfällen behöver de. Det är mycket som talar för att sprututbytesverksamhet lönar sig inte bara för sjukhuset, utan hela samhället. Framför allt innebär det förstås mycket för individens hälsa och livskvalitet, säger Nina Hautanen, regional samordnare sprututbytesverksamheten i VGR.

Om du har frågor eller vill ha mer information hör av dig till sjukhusets presstjänst på 031-342 96 00 eller massmedia.su@vgregion.se

Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.


Bifogade filer

 stickKontakt


Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

massmedia.su@vgregion.se

031-342 96 00

Anne-Charlotte Horgby

Kommunikationschef

anne-charlotte.horgby@vgregion.se

031-3421000

Anders Goliger

Kommunikationsdirektör

anders.goliger@vgregion.se

031-3421000