50 ST-läkare från hela landet går den här veckan en kurs i interventionell kardiologi som är unik för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. (Genrebild) Fotograf/Källa: SU

Den här veckan befinner sig 50 ST-läkare från hela landet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset för att se livesändningar direkt från PCI-labbet och träna i simulatormiljö. Kursen är den enda i sitt slag i Sverige.

Kursen studenterna går heter ”ST-kurs interventionell kardiologi” och ges på Sahlgrenska Universitetssjukhuset för femte gången. Under veckan varvas livesändningar med praktiska övningar, föreläsningar och simulatorträning. Studenterna får lära sig om invasiva metoder inom kardiologi som till exempel förmaksplugg, högerkateterisering, perikardpunktion och akut pacemakerinläggning.

Samtliga deltagare är ST-läkare inom olika specialiteter: anestesi och intensivvård, akutsjukvård, internmedicin, thoraxkirurgi och kardiologi. Enligt kursledaren och överläkaren Christian Dworeck är det bara en minoritet som kommer bli interventionister i framtiden, men kursen är ändå populär. Den var fulltecknad redan i somras.

– Inte alla blivande kardiologer får tillräcklig kunskap om interventionell kardiologi. De här metoderna praktiseras inte på alla sjukhus i Sverige och det är bara subspecialister som utför dem, så det är inget man måste lära sig. Att kursen ens finns beror på att vi i PCI-teamet tycker det är viktigt för de blivande specialisterna att ha kunskap om interventionella metoder, säger Christian Dworeck.

Och faktum är att de kunskaper som studenterna får under kursen kan vara livsavgörande.

– Långt ifrån alla vårdavdelningar i Sverige som vårdar patienter efter interventionella metoder har specialistkompetens på området. En ST-läkare som går jour på en sådan avdelning behöver kunna diagnostisera och hantera vanliga komplikationer efter behandlingarna, som blödningar, men har ofta inte fått någon strukturell utbildning i att göra det. Vår kurs är tänkt att fylla den kunskapsluckan, säger Christian Dworeck.

PCI är ett samlingsnamn för metoder som interventionella kardiologer använder sig av för att öppna upp förträngningar i blodkärl på minimalinvasiva sätt, genom att föra in en kateter och vidga kärlet med ballong. Oftast sätter man också in ett litet nät, även kallat stent. Den här proceduren är till exempel väldigt vanlig när det gäller att behandla hjärtinfarkter.


Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.


Kontakt


Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

massmedia.su@vgregion.se

031-342 96 00

Anders Goliger

Kommunikationsdirektör

anders.goliger@vgregion.se

031-3421000