År 2018 präglades av stabilitet på arbetsmarknaden till skillnad från inledningen av år 2019 med dess våg av varsel om strejker och lockouter. Konfliktdagarna år 2018 var få, näringslivets lönsamhet låg nära en genomsnittlig nivå och reallönen och sysselsättningsgraden ökade. Det framgår av Medlingsinstitutets rapport ”Lönebildningen och avtalsrörelsen 2018”.

- Vårt uppdrag är bland annat att verka för att lönebildningen inte påverkar samhällsekonomin negativt och det kan vi inte se att den har gjort, säger Medlingsinstitutets generaldirektör Carina Gunnarsson.

- År 2019 har börjat med en konflikt i hamnarna som riskerar att få stora konsekvenser. Ser man tillbaka framstår den svenska arbetsmarknaden som en av de fredligaste i världen, men modellen bygger på att båda parter strävar efter att nå lösningar. Dit har vi ännu inte nått i hamnkonflikten.

Avtalsrörelsen år 2018 var av begränsad omfattning. De tecknade avtalen omfattar cirka 235 000 anställda. Också i år är antalet förbundsavtal litet och intresset riktas mer mot förberedelserna för avtalsrörelsen år 2020 .

- År 2020 kommer närmare tre miljoner anställda att direkt påverkas av förhandlingarna, i år handlar det om cirka 160 000, säger Carina Gunnarsson.

Några fakta ur årsrapporten för år 2018:

  • I avtalsrörelsen omförhandlades 30 kollektivavtal, utan stridsåtgärder.
  • Den enda strejk bröt ut var när Ryanairs piloter krävde kollektivavtal.
  • Löneökningarna år 2018 ser ut att bli 2,6 procent, en real ökning efter inflation med 0,5 procent.
  • Arbetskostnadernas ökningstakt de senaste åren har varit förenlig med både ökad lönsamhet i näringslivet och en förbättrad arbetsmarknad med sjunkande arbetslöshet för många grupper.
  • Stigande arbetskostnader i förhållande till omvärlden de senaste åren har kompenserats av en svagare krona och konkurrenskraften verkar inte ha påverkats av de ökade kostnaderna.
  • Löneskillnaden mellan kvinnor och män minskar i Sverige, men också i Europa som helhet.
  • Kollektivavtalstäckningen var i ett internationellt perspektiv fortsatt hög

Frågor om avtalsrörelsen: Christian Kjellström 08-580 804 51

Frågor om samhällsekonomin: Valter Hultén 08-545 292 44

Frågor om lönestatistik: John Ekberg 08-545 292 42

Frågor om stridsåtgärder: Per Ewaldsson 08-545 292 47

Mediekontakt: Bosse Andersson 08-545 292 43
Kontakt


Bosse Andersson

Kommunikationsansvarig

bo.andersson@mi.se

08-545 292 43

073-533 01 54

Valter Hultén

Makroekonomisk analytiker, svarar på frågor om ekonomisk utveckling och konkurrenskraft

valter.hulten@mi.se

08-545 292 40

08-545 292 44

073-507 57 00