En allt större del av mänskligheten lever i dag i urbana miljöer. Men hur uppstod de? Varför är de så lockande och framgångsrika, och samtidigt så farliga?

Detta är några av de frågor som diskuteras i Riksbanken Jubileumsfonds årsbox, vars sista två häften nu utkommit. Totalt består boxen av sex häften där forskare skriver om olika aspekter av staden och dess utmaningar, utmaningar som blivit extra tydliga genom den pågående pandemin.

I de två häften som nu blivit klara diskuteras städernas uppkomst i Skandinavien och 1900-talets industrialiserade småstäder i Sverige. Häftet om de första skandinaviska stadsbildningarna, platser för kultur, folk, handel, möten och konflikter, heter Staden växer fram och är skrivet av arkeologen Mats Roslund. Häftet om de typiska svenska små och medelstora städerna, som på många sätt skiljer sig från de megastäder och storstäder som det ofta talas om när vi tänker på staden, heter Den industrialiserade staden och är skrivet av ekonomhistorikerna Martin Dribe och Patrick Svensson.

Riksbankens Jubileumsfond ger sedan 2008 ut en årsbok. Ambitionen med böckerna är att ge läsare en fördjupad bild av ett aktuellt tema för svensk humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Sedan ett år tillbaka görs detta i form av en box, där ett antal författare får fördjupa sig i ett tema. I årsboxen Staden finns också texter om den eviga staden Rom och varför bildning och kultur dras till städerna, om framtidens stad, den våldsamma staden och stadens eviga förändringar.

Läs mer om satsningen på https://www.rj.se/Publikationer/RJs-arsbocker/ där man kan ladda ner tidigare häften i sin helhet. Eller se samtalsserien Staden https://urplay.se/serie/217606-ur-samtiden-samtal-om-staden på UR, eller lyssna på podden Om staden som görs i samarbete med Allt du vill veta https://podtail.se/podcast/allt-du-velat-veta/.


Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.


 Kontakt


Hanna Köllerström

Kommunikationsansvarig

hanna.kollerstrom@rj.se

08 506 26 435