På internationella kvinnodagen framförs dansföreställningen Starka kvinnor 2.0. Dansföreställningen kan ses som en fortsättning på jämställdhetsutskottets utställning Starka kvinnor som invigdes på internationella kvinnodagen 2012.

Det är tolv elever från S:t Eskils gymnasiums estetiska program som gestaltar lika många starka kvinnor och deras livsgärning genom dans. Kvinnorna är valda utifrån att de är förebilder. Från Eskilstuna och resten av världen. Historiska och nu levande. Kvinnors betydelse för samhällsutvecklingen har ofta osynliggjorts. Dansföreställningen lyfter fram kvinnor som på olika sätt och under olika tidsepoker har haft betydelse för utvecklingen av samhället och Eskilstuna kommun.

Tid: fredagen den 8 mars kl 11.30 – invigningstal av Maria Chergui, kommunalråd och ordförande i jämställdhetsutskottet

Föreställningar kl 12.00, 12.30 och 13.00

Plats: Eskilstuna stadsmuseum, ångmaskinhallen

Välkomna!

Deltagare och kontakt för mer information:
Maria Chergui, kommunalråd och ordförande i jämställdhetsutskottet
073-950 89 24

Sofia Blomquist, danslärare, S:t Eskils gymnasium
070-392 85 87

Susanna Pousette Blomé, antikvarie, kultur- och fritidsförvaltningen
073-950 41 05

Cecilia Boström, sakkunnig i jämställdhet, kommunledningskontoret
070-086 63 81

Kontakt